Skolelukninger

Skolestrukturdebat midt i renoveringsplan

LÆSERBREV

En gang imellem kan overskrifter godt snyde. Tag nu det seneste lukkede temamøde om skolerenoveringsplanen torsdag den 15. januar 2009. Byrådet er allerede på et tidligere lukket temamøde blevet præsenteret for et helt ringbind med renoveringsplaner. Nu skulle de 3 mest presserende opgaver så gennemgås. Stor var min forundring, da der under punktet om renovering af Terndrup Skole pludselig stod: "Skal eleverne fra overbygningen i Bælum-Solbjerg Skole samles i Terndrup Skoles overbygning?" - og så er det jeg spørger, er det ikke skolestrukturdebat? Ideen blev imødegået af enkelte, men det store flertal forholdt sig tavs. Jeg vil lade det være op til læserne selv at tolke denne tavshed. For mit eget vedkommende er svaret klart: Det vil være en rigtig dårlig idé. Hvorfor flytte elever fra en nyrenoveret Bælum-Solbjerg Skole, der har plads til overbygningen, til Terndrup Skole, der er bygningsmæssigt presset? Hvorfor lave den samme fejl som med Øster Hornum Skole, hvorfra man flyttede overbygningen til den bygningsmæssigt pressede Bavnebakkeskolen, og dermed forøgede behovet for og omkostningerne til bygningsmæssige ændringer der? I øvrigt vil flytning af en overbygning være i strid med et ellers bredt politisk ønske om en decentral skolestruktur. Til min overraskelse er der byrådsmedlemmer, der mener, at samling af overbygninger ikke er i modstrid med en decentral skolestruktur. Så kære borger, tag jer i agt for overskrifter, decentral skolestruktur kan godt betyde centralisering af skolevæsenet.