Skolelukninger

Skolestrukturen skal til debat

BRØNDERSLEV:- En debat om skolestrukturen er på vej. Det kunne børne- og kulturchef Henning Risager Christensen fra Brønderslev Kommune oplyse, da der i går var pædagogisk dag for lærere og en række andre fra skole-området. - Skolestrukturen er bestemt til at skulle drøftes i forbindelse med udarbejdelse af den nye kommuneplan, som forventes færdig midt i 2004. I sit arbejde med den fremtidige udvikling har byrådet opstillet en vision for Brønderslev. Visionen er et pejlemærke, der ligger 20-30 år fremme i tiden og er styrende for de mål, byrådet vil sætte for de kommende mellem fire og 12 års udvikling. Visionen er at være Vendsyssels bedste bopælskommune, og en af de fire særlige strategiske handlinger omhandler folkeskolen. - Byrådet vil udarbejde en handlingsorienteret målsætning for folkeskoleområdet, hedder det i visionerne. De fysiske rammer bringes i overensstemmelse med de pædagogiske målsætninger. Bygningsstandarden skal sikre, at der kan undervises i et inspirerende og sundt miljø. Arbejdsmiljøet skal være attraktivt for både lærere som elever. Den pædagogiske standard bringes i top gennem efteruddannelse og udviklingsarbejde. Det er udviklingsarbejdet, der i særlig grad kan sælge Brønderslev Kommunes folkeskole. Desuden har byrådet besluttet her i 2003 at afholde en række temamøder. Blandt andet et temamøde om folkeskolen og herunder igen specialundervisning. - På forvaltningen benytter vi lejligheden til grundigt at beskrive det samlede skolevæsen og lade materialet være baggrundsmateriale for den fremlæggelse, der skal ske på selve temamødet. Det er et omfattende arbejde - folkeskolen er en stor virksomhed med en omsætning på omkring 120 mio. kr., men det er også et spændende arbejde, da vi samtidig vil benytte lejligheden til at fremlægge forskellige scenarier for fremtidens folkeskole i Brønderslev Kommune. Henning Risager Christensen pointerede, at det ikke skal forventes, at der afsættes yderligere ressourcer pr. elev til driften af folkeskolen. - Til gengæld må vi have en forventning om og lægge op til, at der værnes om de ressourcer, vi har. Brønderslev Kommune er ikke førende på dette udgiftsområde, sagde han.

Breaking
Politiet advarer efter brag i Aalborg: Hold jer væk fra disse flasker
Luk