Skolevæsen

Skolestrukturrapporten anbefaler

Skolestrukturrapporten anbefaler: [ at 10. klasse på Hirtshals Skole nedlægges, og at undervisning i 10. klasse tilbydes på Hjørring Ny 10. og Sindal Skole pr. 1. august 2007. [ at der træffes principbeslutning om, at overgangen fra fødeskole- til overbygningsskole sker efter 6. klasse, og at der udarbejdes en plan for gennemførelsen. [ at der som led i et udviklingsprojekt opstilles kvalitetskrav til overbygningsskoler, som sikrer, at alle skoler med overbygning kan tilbyde den ønskede kvalitet. [ at de nuværende landsbyordninger i Hørmested og Lørslev ændres til samdriftsordninger. [ at der i samarbejde med de berørte skoler og daginstitutioner udarbejdes konkret forslag vedrørende etablering af samdriftsordninger ved øvrige skoler med under 150 elever. [ at der politisk tages stilling til, om der skal iværksættes udarbejdelse af konkrete forslag til etablering af fælles ledelse mellem skoler. [ at skolebestyrelserne anmodes om at overveje konkrete forslag til etablering af fælles ledelse af flere skoler. [ at der tages særskilt stilling til kombinationen af fælles ledelse af flere skoler og samdrift mellem én skole og én børnehave. [ Hele skolestrukturrapporten kan læses på adressen www.nyhjoerring.dk