Skolevæsen

Skoletjeneste ved dambrug rebild: Dambrug bliver økologisk og skolestue indrettes inde og ude

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Naturvejleder Søren Risborg får yderligere muligheder i sin formidling til publikum i forbindelse med det ny Kildecenter. Arkivfoto: Michael Koch.

GRAVLEV:Der er et stykke fra de 200.000 kroner, som LAG Himmerland har bevilget til Skillingbro Kildecenter, og de trekvart million kroner, som Niels Moes har søgt til projektet, men nu kan projektet gå i gang og Niels Moes fortsætter med at søge midler hjem andre steder fra til projektet, som i første omgang er tænkt som en skoletjeneste for de to kommuner, Rebild og Mariagerfjord. Skillingbro Kildecenter indrettes ved det eksisterende dambrug nær Thingbæk Kalkminer, som Niels Moes også ejer og driver. Niels Moes forklarer, at planen er at indrette et klasseværelse på omkring 80 kvadratmeter, hvor skoleelever fra de to kommuner kan få undervisning i teknik og miljø. Det er også tanken at skabe et overdækket areal af samme størrelse som klasseværelset og anvende dette mere åbne areal til feltarbejder. Endelig er meningen at skabe en økologisk skolegård i forbindelse med dambruget. - Vi går i gang med at omlægge dambruget til økologi. Det indebærer blandt andet, at fiskene skal have økologisk foder og fiskene f.eks. ikke må være genmanipulerede eller få tilført medicin. Niels Moes håber videre på, at stedet kan blive samlingspunkt for lokalsamfundet uden for skoletiden og et samlingssted for naturelskere. - Her er jo smukt, bemærker Niels Moes, som allerede i næste uge får besøg af Naturfredningsnævnet, der skal bese og godkende ændringerne. Faktisk er ideen allerede afprøvet af naturvejleder Søren Risborg, Naturskolen Rold Skov. Han havde elever fra Blenstrup Skole til at afprøve mulighederne. - Jeg må sige, at det til fulde opfylder alle mål i faget natur og teknik til og med sjette klasse. Han har udarbejdet læseplaner og ser frem til, at skoleeleverne også kan sætte handling bag ved at være med til at opbygge bækken ved dambruget, som i dag blot er en grøft. Den skal have tilført gydegrus og sten, sådan naturundervisningen i fremtiden kan foregå i bækken, mens der kan være hjemkundskab, dansk, matematik, kemi og fysik i selve centret.