Skolevæsen

Skoleudbygning starter

Hundelev Skole står forrest i køen

LØKKEN-VRÅ:Kommunalbestyrelsen har givet grønt lys for den meget omdiskuterede skoleudbygningsplan til 18,5 mio. kr. De folkevalgte skulle mandag beslutte, om projektet for Hundelev Skole skal udføres som en traditionel rådgiveropgave eller som et såkaldt partnering samarbejde, der minder om en omvendt licitation, hvor beløbet ligger fast, og så må man se, hvor meget man kan få for pengene. Kulturudvalget anbefalede den sidste model, som også blev vedtaget. Vedligeholdelse Venstregruppen mener dog stadig, at vedligeholdelsen af skolerne burde indarbejdes i udbygningsplanen. - Det er oplagt at vedligeholdelsen laves samtidig med udbygningen. Det er uklogt bare at lave nyt og så glemme vedligeholdelsen af det eksisterende, sagde Birthe Andersen, gruppeformand for Venstre. Kulturudvalgets formand, Sven Bertelsen (Fællesliste), forklarede, at med valget af partnering-samarbejde, kommer udbygningen til at foregå sådan, at hvis økonomien begynder at skride, justeres projektet. Og hvis nogle vedligeholdelsesarbejder viser sig at være oplagte at tage sig af samtidig med udbygningen, vil det blive gjort, evt. på bekostning af noget af udbygningen. Men der vil også være vedligeholdelses-opgaver, der må vente. - Ellers skal vi søge flere penge, og det ville jo være skønt, hvis vi kunne få det, sagde Sven Bertelsen. Overblik Borgmester Knud Rødbro slog fast, at nu skal man igang med udbygningen af skolerne, også selv om man ikke har overblik over, hvilke vedligeholdelsesopgaver, der bliver udført og hvilke, der får lov at ligge. Kun Venstres medlemmer stemte for deres eget forslag om at indarbejde vedligeholdelse i udbygningsplanen. Alle andre stemte imod, så igangsætningen af udbygningsplanen blev vedtaget. Udbygningsplanen for skolerne var oprindeligt på i alt 42 mio. kr. inklusive vedligeholdelse, men er siden skåret ned til 18,5 mio. kr. og omfatter ikke længere vedligeholdelse. Udbygningen starter allerede i år, hvor der skal der bruges fire mio. kr. på Hundelev Centralskole. Siden følger udbygning for fem mio. kr. på Løkken Centralskole, 2,5 mio. kr. på Vrensted Skole, en mio. kr. på Rakkeby Skole og seks mio. kr. på Vrå Skole.