Skoleundervisningen må gerne "gå i fisk"

God oversigt over muligheder for studiebesøg på Skagen-virksomheder

Skolevæsen 16. september 2002 08:00

SKAGEN: Takket være Sund By Butikken i Skagen og sundhedskoordinator Edith Mørup får skolerne i Skagen Kommune nu et samlet overblik over, hvilke muligheder skoleklasserne har for studiebesøg i Skagen-området, hvis de vil vide mere om fisk. Det nye katalog gennemgår de forskellige virksomheder og museer, som er med i ordningen, og fortæller på en overskuelig måde, hvad der er muligt, hvornår det er muligt, og hvad lærer og elever skal være opmærksom på i forbindelse med et besøg. - Fisk er en grundlæggende livsbetingelse for Skagen, og det er meget sundt at spise fisk. Sund By Butikken har til opgave at formidle information om sundhed i samfundet, og det var derfor også naturligt at gå ind her og forsøge at skabe et overblik over mulighederne, siger Edith Mørup. - Ideen blev født i forbindelse med en temadag sammen med Sund By Rådet, hvor vi diskuterede initiativer omkring fisk og sundhed, og det var også med i billedet, hvordan Sund By Butikken kan spille sammen med et nyt Fiskens Hus. Her var så noget, vi kunne gå i gang med straks uden at vente på, at Fiskens Hus skulle blive en realitet, siger Edith Mørup. - Det handler om, at de lokale børn og unge lærer at bruge fisken og får et forhold til, at fisk er en sund madvare, samtidig med at det er et erhverv, der giver mange penge til byen. Hvis vi alle bliver ambassadører for fisken, tror vi, at det vil gavne både sundheden og erhvervslivet i Skagen, siger Edith Mørup. Nu ligger der altså et katalog over relevante virksomheder, museer og lignende, der er indstillet på at få besøg af skoleklasser, og Sund By Butikken tilbyder samtidig at være formidler af forbindelsen mellem skoler og virksomheder. - Ideen er, at det vil gøre det lettere for skolerne, hvis de bare skal henvende sig et sted, for eksempel i Sund By Butikken, hvor de kan bestille et virksomhedsbesøg ud fra katalogets mange muligheder, og så sørger vi for det praktiske, siger sundhedskoordinatoren, der inden kataloget blev udformet har været ud på virksomhederne for at tale med samtlige kontaktpersoner, som er nævnt i kataloget. - Det er et ufatteligt flot materiale, som passer godt sammen med det flotte materiale, som Claus Jakobsen har lavet inden for Fiskericirklen, og jeg vil personligt aflevere mapperne til skoleinspektørerne på de enkelte skoler, så vi sikrer, at alle bliver opmærksom på mulighederne. Hvis det så også lykkes at få formidlet ud til lærerne på skolerne, at det nye katalog findes, kan det ikke blive andet end en succes, og det vil være med til at styrke den målsætning, som vi har for skolerne, siger skole- og kulturdirektør Chresten Sloth Christensen. I skolernes målsætning lægges der blandt andet op til, at hver skole etablerer et tæt samarbejde med personer i lokalsamfundet, med lokalsamfundets erhvervsliv, institutioner og foreninger.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...