Skolevæsenet i Aalborg har det godt

FOLKESKOLEN:Keld Kollerup Kvist spørger i et læserbrev "Hvordan står det til i Aalborg Kommune". Spørgsmålet er stillet på baggrund af den nylig offentliggjorte OECD rapport, der nævner styrker og svagheder i den danske folkeskole. Rapporten nævner mange styrkesider i folkeskolen, men det er sjældent, at der sættes fokus på dette. De sider, der bl.a. arbejdes med er: 1. Mere evaluering og tests. Det er jeg enig i, da en vis form for præstationskrav øger motivationen til indlæring. 2. En stærkere ledelse på skolen. Det er jeg enig i. Det forudsætter bl.a. en anden type arbejdstidsaftale end den eksisterende. En mere fleksibel og nutidig aftale, der afspejler en moderne ledelsesform, der bygger på gensidig tillid i stedet for fastlåste specifikke aftaler. 3. En større faglighed. Det er jeg enig i. Det forudsætter en moderne organisering af undervisningen. Holddannelse såvel personelt som elevmæssigt. Det forudsætter også større opbakning og engagement fra forældrenes side. Mange forældre prioriterer tryghed frem for faglighed og stiller ikke krav til deres børns præstation i skolen endsige opførsel. En nylig offentliggjort brugertilfredshedsundersøgelse blandt 6-byerne konkluderer, at Aalborg ligger over gennemsnittet både i al almindelighed og også hvad angår det faglige udbytte samt kvaliteten i lærernes undervisning. Så Keld Kvist - jeg er godt tilfreds med det kommunale skolevæsen i Aalborg. Dermed ikke sagt, at der ikke hele tiden skal arbejdes med at gøre forholdene bedre og også noget anderledes for at prøve nye måder. Sluttelig skal jeg meddele, at jeg ikke gennem læserbreve indleder budgetdrøftelser, men kan vi i fællesskab med også andre partier styrke folkeskolen, ville det jo være dejligt.