Skolevej i Bjergby er trafikfarlig

Elever, der skal fra Tåghøj til Gammel Bjergby, tilbydes i fremtiden plads i skolebussen

BJERGBY:Vejstrækningen mellem Tåghøj og Gammel Bjergby er farlig for mindre børn, hvis de færdes der på cykel. Det blev slået fast i går på et møde i børne- og undervisningsudvalget i Hjørring Kommune, og vejen vil være registereret som trafikfarlig for børn under 12 år, indtil en eventuel cykelsti etableres. Registreringen betyder, at børn fra og med børnehaveklassen til og med 5. klasse i fremtiden tilbydes gratis transport med skolebussen, som kører på strækningen. Det drejer sig aktuelt om 13 børn. Skolebestyrelsen ved Bjergby-Mygdal Skole har henvendt sig til Hjørring Kommune for at få vejstrækningen godkendt som trafikfarlig, og bestyrelsen gør opmærksom på, at skiftende skolebestyrelser har henvendt sig til politi og politikere i Hjørring Kommune for at gøre opmærksom på, at strækningen ikke er egnet for små cyklister. Bestyrelsen har samtidig gjort politikerne opmærksomme på, at forældre i området af sikkerhedsmæssige grunde på nuværende tidspunkt ikke lader deres børn køre på cykel på strækningen. Samtidig påpeger bestyrelsen, at den ved tidligere henvendelser er blevet orienteret om, at kommunen planlægger at etablere en cykelsti på strækningen. Men en cykelsti ligger dog ikke lige for. Først efter 2006 er der chance for, at en cykelsti mellem Tåghøj og Gammel Bjergby kan komme på tale. Bløde trafikanter Forældrebestyrelsens ønske om at få vejen registeret som trafikfarlig har været sendt til udtalelse hos politiet og hos teknisk forvaltning i kommunen, og ved Hjørring Politi anerkender man, at vejen er trafikfarlig for de mindste. Det er vejens niveauforskelle, skarpe og uoverskuelige vejkurver og meget afvekslende rabatbredde, der kan være farlig for skolebørn, som ikke udviser såkaldt trafiksikker adfærd. Også fra teknisk forvaltning siger man, at vejens udformning sandsynligvis fremkalder en vis utryghed for bløde trafikanter. Hidtil har 79 elever været kørselsberettigede i Bjergby-Mygdal skoledistrikt, og der er ca. 75 pladser i skolebussen. Imidlertid benytter ikke alle de kørselsberettigede elever bussen, og derfor er der plads til, at de 13 "nye" elever, også kan stige på. På den måde er der ikke lige nu yderligere udgifter forbundet med registreringen af vejen som trafikfarlig. Såfremt nogle af de kørselsberettigede elever, der ikke i øjeblikket benytter skolebussen, ønsker at tage imod tilbuddet, kan der dog opstå yderligere udgifter til en ekstra bus.

Forsiden