Trafikulykker

Skolevejen i Hobro set med en færdselsbetjents øjne

SKOLEVEJ:Jeg er til daglig færdselsbetjent og køreprøvesagkyndig. Desuden underviser jeg unge, der skal erhverve knallertbevis i Mariagerfjord Kommune, og bl.a. her ser jeg de vanskelige forhold i Hobro. Færdselsforholdene for cyklende børn fra Nordre Skole til Rosendalskolen tur/retur vil med vejens nuværende udformning give særdeles farlige og vanskelige forhold. Følgende steder bør som minimum sikres for at undgå alvorlige færdselsuheld: - Etablering af cykelsti på Banegårdsvej i begge retninger, hvor der p.t. cykles uden om parkerede biler i tæt trafik. - Etablering af cykelstier fra Koldbæksvej/Stationsvej til Løgstørvejs eksisterende cykelstier i begge retninger. I dag er der alene et smalt areal ved siden af kørebane, som med manglende bredde er trafikfarlig. Jernbanebroen skal gøres flere meter bredere til fodgængere og cykelsti i begge sider. - Sikring af dårlige oversigtsforhold ved de mange udkørsler fra parceller på begge sider af Løgstørvej, hvor beboere bakker deres biler direkte ud på cykelsti uden at kunne se de kørende på cykelstien. - Sikring af krydset Døstrupvej - Løgstørvej med fodgængerovergang og blå cykelfelter, hvor cyklister i retning mod Hobro, skal krydse Løgstørvej. - Etablering af cykelstier ad Døstrupvej fra Løgstørvej til Rosendalskolen i begge retninger. - Sikring af cykelsti i krydset Stationsvej - Løgstørvej, hvor der i dag er et farligt sted, idet bilister ad Løgstørvej mod syd ved højresvingning ad Stationsvej kører med høj hastighed. Ny cykelsti over eller under jernbane? Fordele ved en cykel- gangsti fra sti ved Hostrupkrogen til sti ved Tjørnevej: - En tryg og sikker vej til skole- og fritidsaktiviteter i Rosendal. - En let og kortere cykeltur i smuk natur. - Udbygning af Hobros infrastruktur. - Tiltrækning af nye og ressourcestærke familier til ny udstykning ved Digterparken. - Mindske fraflytningen af ressourcestærke familier i Hobros nordlige bydel. - En formentlig billigere løsning end sikring ad nuværende vej. Jeg stiller mig gerne til rådighed med yderligere vedr. færdselsforholdene.