Skolevejen sikres

De små elever på Torslev Skole har fået fine forhold i den nye indskolingsafdeling. Nu kan de glæde sig over, at de lokale politikere også gør noget ved skolevejen. Der skal anlægges nye veje til indskolingsafdelingen, der får adgang fra Hjørringvej, og på byrådsmødet tirsdag aften besluttede de folkevalgte, at der frigives 170.000 kroner til projektering og afholdelse af licitation for svingbaner på Hjørringvej ud for skolen. Svingbanerne laves i samarbejde med Nordjyllands Amt, idet Hjørringvej er en amtsvej. Sæby Et år med store omvæltninger Generalforsamlingen i Minibyen Sæby startede med to minutters stilhed for at mindes foreningens næstformand, tidligere borgmester Leif Bak, der døde fornylig. I sin beretning fortalte formand Viggo Thofstrup om et travlt år med store omvæltningen - blandt andet flyttede foreningen til nye og større lokaler. Regnskabet blev godkendt, og i dén forbindelse blev der udtrykt håb om, at foreningen også fremover vil opleve velvilje fra byens erhvervsliv. Viggi Thofstrup blev genvalgt som formand, mens Harry Møller Nielsen blev ny sekretær. Ny regnskabsfører er Ella Jernholm. Ny i bestyrelsen er Jørgen Bech Christensen, der erstatter Leif Bak. På generalforsamlingen drøftede man foreningens fremtid, herunder etablering af en miniby i Sæbygård-området. Men blev enige om, at man i foreningen vil være positive overfor nye tanker og idéer med hensyn til minibyens beliggenhed. Sæby Skoletag skal renoveres Klynge 1 på Sæby skole vil inden længe gennemgå en renovering. Selvom byggeriet er forholdsvis nyt, har det vist sig, at der er problemer med tagkonstruktionen. Det regner simpelthen ind. Kommunen har indhentet tilbud på en tag-renovering, og på byrådsmødet tirsdag aften frigav 632.206 kroner, så arbejdet kan blive gennemført. Pengene blev taget af den særlige pulje til skole-renoveringer. Dybvad Budgettet holdt - næsten Budgettet for anlæg af et nyt fysiklokale på Dybvad Skole holdt næsten. Lokalet endte med at koste 1.054.494 kroner, hvilket var 4.494 mere, end der var sat af på budgettet. Byrådet vedtog tirsdag aften, at Dybvad Skole selv skal dække den lille overskridelse. Sæby Therkildsen omsider valgt Da byrådet konstituerede sig, glemte man at udpege et medlem til bestyrelsen i grundejerforening for Tafikcenter Sæby Syd. Formanden for teknisk udvalg, Per Therkildsen (V), har dog deltaget i foreningens møder, hvilket gav ballade i sagen om flytning af centrets legeplads. På byrådsmødet tirsdag aften sørgede de folkevalgte så for, at formalia omsider blev holdt ved at udpege Per Therkildsen som byrådets repræsentant i bestyrelsen.