EMNER

Skonnert på grund ved Mariager Fjord

ALS ODDE: Efter ca. to og et halvt døgn blev skonnerten Martha af Vejle tirsdag ved ti-tiden trukket fri af grunden ved indsejlingen til Mariager fjord. Dér havde den ligget strandet siden lørdag ved midnat. Skonnerten lå forholdsvis blødt i sandet, og der var på intet tidspunkt fare for de fire ombordværende. Martha, der er et gennemrestaureret træskib fra 1899, var lørdag aften på vej ud af fjorden i hårdt vejr. Ca. en kilometer øst for anløbsstedet ved Als Odde kom det udenfor sejlrenden og løb på grund mod syd. Her satte det sig så fast, at det ikke kunne komme fri ved egen hjælp. Det var slæbebåden "Als" fra Hadsund, der i løbet af morgenen og formiddagstimerne fik skonnerten på ret kurs, men da havde en sandpumper også arbejdet i over et døgn på stedet med at fjerne sand omkring Marthas skrog og lave en rende ud til sejlrenden. Arbejdet var begunstiget af stille, men diset vejr. Efter at være trukket fri kunne skibet ved egen motor returnere til Vejle. Forinden var det undersøgt, om skonnertens skrog havde taget skade. Martha ejes af en forening, og det benyttes hovedsageligt til lystsejlads. Det er knap 33 meter langt og stikker et par meter. Skonnerten var kommet adskillige meter udenfor sejlrenden, blandt andet fordi der var højvande, da skibet løb på grund. Vandstanden var igen maksimal, da det blev trukket fri.