Skov og kommune lægger op til samarbejde om Lodbjerg Fyr

Skov- og Naturstyrelsen, Thy og Thisted Kommune vil drive fyr i fællesskab.

Går tingene som ventet, overtager Skov og naturstyrelsen Lodbjerg Fyr fra Forsvarets Bygningstjeneste. Herefter skal fyrkomplekset drivers og vedligeholdes i samarbejde mellem Thisted Kommune og Skov- og Naturstyrelsen, Thy. Arkivfoto

Går tingene som ventet, overtager Skov og naturstyrelsen Lodbjerg Fyr fra Forsvarets Bygningstjeneste. Herefter skal fyrkomplekset drivers og vedligeholdes i samarbejde mellem Thisted Kommune og Skov- og Naturstyrelsen, Thy. Arkivfoto

Selv om alle brikker endnu ikke er faldet helt på plads, vurderer skovrider Ditte Svendsen, Skov- og Naturstyrelsen, Thy, at tingene falder på plads så Skov- og Naturstyrelsen overtager Lodbjerg Fyr fra Forsvarets Bygningstjeneste. - Vi er endnu ikke helt så langt, som vi havde håbet, for der har været nogle ting, som har været svære at løse, og som lige nu behandles på departementchefniveau. Men intet tyder på, at tingene ikke vil lykkes, siger Ditte Svendsen om fremtiden for Lodbjerg Fyr. Spørgsmålet om, hvem der fremover skal tage sig af Lodbjerg Fyr blev rejst tilbage i 2004, da den daværende Sydthy Kommune sammen med Skov- og Naturstyrelsen rettede henvendelse til Farvandsvæsnet om fremtiden for fyret. Det skete ud fra oplysninger om, at Farvandsvæsnet ville afhænde fyret, en disposition som i høj grad ville være på tværs af alle planer om fyrets fremtid som et sted dels med offentlig adgang, dels som en del af Nationalpark Thy, hvor fyret i sig selv vil være en attraktion. Siden den første henvendelse til Farvandsvæsenet er ansvaret for fyrbygningerne overgået til Forsvarets Bygningstjeneste, og selv om Ditte Svendsen vurderer, at sagen ender med, at Skov- og Naturstyrelsen overtager det, understreger hun, at ingenting er helt sikkert, før der foreligger en politisk godkendelse. - Men derfor kan vi godt være på forkant med tingene og få lavet aftaler med Thisted Kommune om den fremtidige drift og vedligeholdelse af fyret, siger Ditte Svendsen. Det arbejde er i fuld gang. Skov- og Naturstyrelsen, Thy har lavet et udkast til en samarbejdsaftale med kommunen om drift og vedligeholdelse af bygningerne. Aftalen vil forpligte Thisted Kommune til - i fællesskab med Skov -og Naturstyrelsen, at tage sig af de ting gennem oprettelse af en bestyrelse med repræsentanter fra kommunen og Skov og Naturstyrelsen. I og med det bliver Skov- og Naturstyrelsen, der formelt bliver ejer af fyret, lægges der op til, at styrelsen får flertal i bestyrelsen. Når Thisted Kommunes udvalg for miljø og teknik mødes i næste uge, skal der blandt andet tages stilling til økonomien i samarbejdsaftalen. De årlige udgifter til drift og vedligeholdelse på fyret er opgjort til 100.000 kroner, som foreslås ligeligt fordelt mellem Skov- og Naturstyrelsen og Thisted Kommune.

Breaking
Følg snestormens rasen live - nu fraråder politiet al udkørsel
Luk