Skove skal give plads til det hele

De kommunale skove skal gøres mere tilgængelige for Mariagerfjord Kommunes borgere og andre besøgende.

Tilgængeligheden i kommunale skove som Hobro Østerskov skal styrkes til glæde for blandt andre fireårige Christoffer Bech Nielsen på sin kælk - her i selskab med Christina Rasmussen og hendes datter Mathilde under de første snefald i dagene op mod jul. Arkivfoto: Lars Pauli.

Tilgængeligheden i kommunale skove som Hobro Østerskov skal styrkes til glæde for blandt andre fireårige Christoffer Bech Nielsen på sin kælk - her i selskab med Christina Rasmussen og hendes datter Mathilde under de første snefald i dagene op mod jul. Arkivfoto: Lars Pauli.

Men skovene skal også styrkes som levested for dyr og planter og bidrage til et renere miljø. Det sidste sikrer de kommunale skovforvaltere via en grøn og mere økologisk håndtering af skovdriften. Frem for at gødske eller bruge pesticider lader man i stedet grene og kviste ligge og formulde i skovbunden. Og visse lokaliteter som den østlige ende af Hobro Østerskov får decideret lov til at passe sig selv. Ligge hen som urørt skov, hvor skovnaturen udfolder sig frit. Alt dette fremgår af den skovvision, som det nye udvalg for teknik og miljø som en af sine allerførste handlinger netop godkendt. Strategien retter sig primært mod Mariagerfjords fem store kommunale skove - nemlig Hørby Plantage, Hobro Østerskov samt de tre skove i Hadsundområdet - Linddale, Ravns Graner og Hadsund Lilleskov.

Forsiden