Skove skal have certifikat

Kommunen har 400 ha skove, som både skal være rentable og bæredygtige

Hjørring Kommune har ca. 400 hektar skov fordelt over hele kommunen. Bl.a. Rubjerg Plantage ejes af Hjørring Kommune. Tegning: Poul Andersen

Hjørring Kommune har ca. 400 hektar skov fordelt over hele kommunen. Bl.a. Rubjerg Plantage ejes af Hjørring Kommune. Tegning: Poul Andersen

Hjørring Kommunes skove skal have et certifikat, og håbet er at det vil få flere borgere til at benytte sig af skovene. - Den smule skovdrift vi har i kommunen, kører vi på en fornuftig, bæredygtig måde, og vi vil gerne gøre det synligt for os selv og andre, hvordan vi håndterer skovene, fortæller Kim Bach (UP), næstformand for udvalget for teknik og veje. - Certificeringen skal også skabe synlighed omkring skovene. De kan jo bruges til mange ting, tilføjer Kim Bach. Hjørring Kommune har i alt ca. 400 hektar skov, og har i samarbejde med Hededanmark sidste år udarbejdet en ny bevoksningsregistrering og driftsplan for skovene. Dermed er det blevet muligt at lade skovene PEFC-certificere. PEFC-certifikatet dokumenterer, at skovdriften foregår på et bæredygtigt grundlag. Tre forpligtelser Med certificeringen forpligter kommunen sig til at leve op til ordningens krav om bæredygtig skovdrift. Der er tre hovedpunkter, kommunen skal rette sig efter: - Der skal tages hensyn til skovenes økologi herunder særlige biologiske og kulturhistoriske værdier, og skovene skal dyrkes efter naturnære principper. - Skovene skal dyrkes med et økonomisk sigte. - Der skal tages hensyn til offentlighedens muligheder for at færdes i skovene. For at gøre borgerne opmærksomme på certificeringen, vil kommunen opstille informationstavler ved indgangene til de vigtigste bynære kommunale skove. Samtidig skal der sættes bomme op ved indgangene de steder, hvor kommunen gerne vil forhindre ulovlig kørsel i skovene. Mere aktivitet i skovene Kommunen vil desuden udarbejde en individuel målsætning for hver skov. Målet er blandt andet, at skovene skal kunne give plads til et bredt udsnit af de aktiviteter, som borgerne ønsker, og det skulle gerne medføre at flere kommer til at bruge skovene. Kommunens omkostninger i forbindelse med PEFC-certificeringen vil være en årlig afgift på 2000 kr., men der ventes også ekstraindtægter. Flere og flere savværker og virksomheder stiller nemlig krav om, at træ produceres bæredygtigt og at skovene er certificeret, og derfor forventer Hjørring Kommune både bedre afsætning og bedre priser ved salg af certificeret træ.