Skoven beskyttes mod nye luftledninger

Nedtagningen af luftledninger gennem Indkildedalen og Kongshøj Skov er nu kommet et skridt nærmere, efter at Eltra er begyndt grave i jorden, så der kan lægges kabler på strækningen.

Det er to 400 kV kabler, som i den kommende tid vil blive lagt i jorden på en 700-800 meter lang strækning. Arbejdet med at bygge en ny 400 kV-forbindelse fra Thrige nord for Århus og Vendsysselværket i Aalborg udføres af Eltra efter aftale med Energistyrelsen. Forbindelsen består hovedsageligt af luftledninger og master op gennem Jylland, men efter aftale med Aalborg Kommune og Nordjyllands Amt anlægges forbindelsen gennem Kongshøj Skov og Indkildedalen som kabler i jorden. Fra Skudshalevej til skoven føres kablet parallelt med luftledningen, men fra skoven krydser kablerne under luftledningen og føres gennem skove og ned mod den nordlige del af Visse. - Vi er glade for aftalen med Eltra om, at kablerne skal lægges i jorden. Den aftalte linieføring skåner Kongshøjskoven mest muligt, og når de dominerende luftledninger fjernes, får vi en smukkere skov, siger stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune. Anlægsarbejdet på strækningen mellem Skudshalevej til Vissevej forventes af være færdigt i løbet af maj, og arbejdet fra Vissevej til Hadsundvej nord for Gistrup skal efter planen være færdigt i oktober. - Kongshøj er et område, som det er vanskeligt at rejse skov på, fordi der er meget kridt i jorden. Den sydlige del af området er tilplantet, men der sker næsten ingenting, men det vi har fået i gang, vil vi gerne bevare bedst muligt, og derfor er vi glade for, at man nu trækker en næsten optimal linie, siger skov- og landskabsingeniør Lars Delfs Mortensen, Aalborg Kommune. Entreprenør Arkil-Stürup er gået i gang med at grave jorden af, og inden kablerne kan lgges i jorden, skal der foretages arkæologiske undersøgelser af Aalborg Historiske Museum. Når kablerne fungerer, kan en del af de mindre luftledninger tages ned, men der går alligevel op mod 11 år, før de sidste luftledninger er fjernet.