Skovbrug

Skovens lyksaligheder set i børnehøjde

Det myldrede mere end i myretuen og skovbunden, da 73 skove landet gjorde PR for naturen

ROLD:Der var alt andet end fredeligt i skovens normalt så dybe stille ro, hvor sangerhære bo, som det hedder i folkevisen. Var der en fugl, som hist og pist vovede sig til at udsende en strofe, blev den hurtigt overdøvet. Det myldrede i skovbunden mere end vanligt, og af andre end de fede skovmyrer, som med udsøgt iver pilede op i buksebenene på alle os andre, som myldrede rundt. Det var Skovens Dag i går i 73 skove landet over. I Nordjylland gjaldt det Skagen Plantage, Tranum Klitplantage, Rold Skov og Toft Skov nord for Ø. Hurup. Temaet var Børn og Skov, og statsskovrider Uffe Laursen, Buderupholm Statsskovdistrikt, glædede sig hver gang, han så en familie med klapvogn eller barnevogn bevæge sig ind i terræn'et. Kernekunder Kommende kernekunder, syntes han at tænke, eller som han direkte formulerede det: - Vi skal have fat i børnene i tide, inden de bliver sømmet fast til computeren. Han var tilpas, hvis hans område nåede 1500 besøgende ligesom i fjor på Jamborettepladsen ved Mossø. Vi gætter på et stykke på den anden side af et par tusinde. Men som sagt, det er svært at holde mandtal, når det kribler og krabler, og det gjorde det overalt. Det var familiernes, måske lidt mors, for det var jo vitterligen mors dag, men allermest børnenes dag. Og det var nok ikke allerværst, for når børnene er fornøjede, er mor det som regel også. Der var således nok at fornøje sig med som eksempelvis et træværksted, hvor der kunne laves fuglekase og drejes lysestager. Der var skovbrug i børnehøjde. Mulighed for at køre i hestevogn. I et birkekrat kunne børnene muntre sig med at fælde ungtræer. Der var bueskydning, jagtstier, hvor der skulle løses opgaver undervejs og meget, meget andet. Nymfer i nettet Som noget nyt i år var der desuden lejlighed til at kigge nærmere på, hvad netfangst i søen kastede af sig af småkravl som døgnfluenymfer og vandkalvelarver. På bredden lå plancher med tegninger af søens indhold. Bag det hele hersker den filosofi, at vi skal bruge skovene noget mere, end vi gør. Skovens mange tilbud er vandreruter, lejrpladser, fugletårne, fiskepladser, cykelture, hundeskove og meget mere. Et arrangement, som skovens dag følges nu op af Skov- og Naturstyrelsen, som har etableret en netbrevkasse på www.skovognatur.dk/brevkasse, hvor der kan spørges om alt naturligt. På www.naturnet.dk findes et bredt udvalg af ture og arrangementer over hele landet, og Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen, Undervisningsministeriet og sammenslutningen "Træ er miljø" arbejder sammen i projektet "Skoven i skolen" med undervisningsmateriale op til 6. klasse til elever og lærere i folkeskolen. Nye undersøgelser viser, at børn får mere ud af undervisningen, hvis den foregår i det grønne. Skoven er og skal i stigende grad være vores allesammens åndehul. - Det er i hvert fald ikke økonomien, hverken de private eller statslige skovejere kan lukrere på i disse tider. Derfor handler det i væsentligste grad om at stille nogle velfærdsgoder til rådighed for befolkningen, siger skovrider Uffe Laursen. Uheldig udvikling Ifølge seneste nyt fra Dansk Skovforening taber de private skove 1 mio. kr. om dagen og har gjort det i flere år. Også Skov- og Naturstyrelsen melder, at træprisernes fald har kostet statsskovbruget hundreder af millioner kroner. De umiddelbare konsekvenser er, at de mest værdifulde træer fældes i et uholdbart tempo, at udtyndninger udskydes, og at nyplantninger udføres billigst muligt, f. eks. med nåletræer i stedet for med løvtræer. Det vurderes til på sigt at få konsekvenser for naturen og danskernes naturoplevelser. Skovene er imidlertid til for at blive brugt, og i statsskovene er der fri adgang døgnet rundt, hvis man bevæger sig til fods. I privatskovene skal man imidlertid holde sig til veje og stier, og må kun færdes der i dagtimerne. Ingen kender heller fremtiden for regeringens forslag om at sælge ud af statsskovene for at skaffe midler til mere bynær natur. Skovens Dag eller ej. Danskerne kan godt li' at tage i skoven. Hvert år bliver skov- og naturområder besøgt 150 mio. gange. Det svarer til 30 årlige besøg pr. dansker, viser en ny undersøgelse. Vi kører i snit 26 km i bil for at komme frem. Vi bruger halvanden time på besøget. For 24 pct. af os betyder det "at sidde stille". 25 pct. studerer naturen, 16 pct. lufter hund, 12 pct. motionerer og 10 pct. foretrækker at blive inde i bilen.