Skovbrug

Skovforeningen vil have bisættelser i skovene

- Vi håber, at en snarlig lovændring kan gøre det muligt at få urnebegravelser i de danske skove og dermed få en ny indtægtsmulighed. Det siger Martin Einfeldt, informationschef i Dansk Skovforening. De private skove omfatter 70 procent af det danske skovareal, blandt andet næsten alle de gamle danske løvskove.

- Den private skovdrift har inden for de seneste ti år givet store økonomiske underskud. Økonomien presser skovejerne så voldsomt, at de ofte fælder de gamle træer i et betydeligt hurtigere tempo, end de selv har lyst til, siger Martin Einfeldt. Når de gamle træer fældes, udhules skovenes natur. Og da næsten alle de gamle danske løvskove udenfor Nordsjælland er i privat eje, er den dårlige økonomi for de private skovejere en trussel mod naturværdierne i de fleste danske skove. Også selve det hjemlige skovbrugs ekspertise og viden som erhverv lider stærkt under den dårlige økonomi. - Skovejerne har i de seneste år afskediget mange dygtige medarbejdere. Ikke af lyst, men af nød, fortsætter Martin Einfeldt. I øjeblikket er det gennemsnitlige tab pr. hektar skov for den private skovejer omkring 500 kroner om året. Skovdrift koster således de fleste skovejere mange penge. Alligevel er mange af de private skovejere begyndt at se lidt lysere på fremtiden. - Det årlige underskud har været helt nede på 1000 kroner pr. hektar skov, så der er nu en forsigtig optimisme, der skyldes, at regeringen har halveret ejendomsskatterne for skovene. Men hvis udviklingen skal vendes for alvor, bør regeringen helt fjerne ejendomsskatterne for de private skove, siger Martin Einfeldt. Det er gratis for alle danskere at gå en tur på veje og stier i de private skove, og næsten alle danskere sætter stor pris på en god skovtur. Derfor burde det også være i offentlighedens interesse med en bedre økonomi i skovbruget, så det bliver muligt at skåne flere af de gamle træer for motorsaven, påpeger han. - Derudover skal vi som skovbrug blive bedre til at finde nye indtægtskilder for skovene. Udover at sælge træ har vi i mange år haft en god indtægt ved at sælge jagtretten og mulighed for at ride i skovene. - I de seneste år er der nogle skove, der også er begyndt at tjene penge ved at tilbyde kurser med træklatring, aftaler om skov-børnehaver med kommunerne plus begravelser af hunde og katte i skovene. Vi håber at de alternative indtægtskilder i fremtiden også vil omfatte urnebegravelser af mennesker, selv om Kirkeministeriet i øjeblikket siger nej, fortsætter Martin Einfeldt. Han er overbevist om, at der vil være efterspørgsel efter sådanne bisættelser i skovene - blandt andet hos danskere, der ikke er medlemmer af Folkekirken.