Skovgården skal renoveres

Hjørring Kommune får lov at bygge på 35 meter af Papes Plantage

HJØRRING:Der skal vedtages en ny lokalplan for området ved Skovgården på Aalborgvej, før man kan komme i gang med at renovere plejehjemmet, som i øjeblikket har en række utidssvarende boliger. Det skyldes, at kommunens socialudvalg har valgt en ombygningsløsning, der gør, at man skal bygge til Skovgården i kanten af fredsskovsarealet ved Papes Plantage. Netop derfor vil Hjørring Kommune allerede her i juni indkalde til et informationsmøde for områdets beboere, pårørende til beboere og andre interesserede. - Vi har en klar interesse i at være 100 pct. åbne og forklarende, da vi godt ved, at der ved en tidligere lejlighed har været en del røre omkring byggeri på Skovgården. Vi vil gerne forsøge at undgå misforståelser omkring projektet, siger formanden for socialudvalget, Helmuth Zickert (S). Kommunen har allerede søgt Skov- og Naturstyrelsen om lov til at bruge 35 meter mod øst af Papes Plantage. - Den tilladelse gør det muligt at få ombygget Skovgården efter den optimale løsning. Vi skal ikke bygge i etager og vi undgå et meget sammenklemt bygger, siger Helmuth Zickert. For at få lov at bruge et areal af fredsskoven, så skal Hjørring Kommune efter reglerne udlægge det dobbelte areal et andet sted som fredskov. Skovgården består i dag af en ældre utidssvarende plejehjemsdel med 30 plejeboliger samt en nyere del med 20 plejeboliger og otte ældreboliger. Det er planen, at der efter renoveringen skal være 48 plejeboliger og 12 serviceboliger. På socialudvalgets sidste møde kunne udvalgets medlemmer vælge mellem tre modeller. Man valgte at bygge efter den model, hvor man vil opføre en helt ny fløj i kanten af skovarealet øst for Skovgården. Renoveringen og nybyggeriet kommer til at koste knapt 42 mio. kr, som allerede er afsat på anlægsbudgettet. Der er nu nedsat et byggeudvalg med Kurt Mikkelsen (V), Per Larsen (K) og Helmuth Zickert (S) fra socialudvalget samt en lang række medarbejdere fra området samt en repræsentant fra Hjørring Handicapråd. Socialudvalget har allerede bestemt sig til at indlede forhandlinger med arkitekt Kjeld Bjerg om opgaven. Cowi er ligeledes valgt som bygherrerådgiver. Helmuth Zickert venter, at man er klar til første spadestik inden årets udgang.