Natur

Skovhugger for en dag i Søheden

SØHEDEN:Der er mulighed for at forsøge sig som skovhugger for en dag i Søheden Plantage ved Kirkholt i morgen. Søheden Plantage er stadig en meget tæt nåletræsbevoksning, som trænger til udtynding. I projekt "Skoven er din" indbydes kommunens borgere, store som små, til at være med i arbejdet for at skabe en lys og alsidig skov, der er et godt sted for både mennesker og dyr. Det træ, man fælder, kan tages med hjem til brændeovnen. Naturvejlederne vil være med, vise til rette i området, orientere om projektet og skovens historie. Der vil endvidere være mulighed for at købe sankekort denne dag. Interesserede opfordres til at medbringe sav, økse, praktisk tøj og eventuelt kaffe. Det foregår på Skovvej, og man skal blot følge ugle-skiltene.