Trafikulykker

Skovlen sat i Vestergade

Gadeforløb rundt om Jernbanegade restaureres

De gamle fjernvarmerør skiftes ud i Vestergade, inden den nye vejkasse udformes. Foto: Lars Pauli

De gamle fjernvarmerør skiftes ud i Vestergade, inden den nye vejkasse udformes. Foto: Lars Pauli

ARDEN:Det skal være så skidt, før det bliver så godt. Hvis forventningerne skal match generne ved de opgravninger, borgerne i bymidten har oplevet med kulturhusbyggeri, centerbyggeri, stationsomlægning og diverse ledningsarbejder, forventer borgerne vel at skulle bo i en rigtig flot stationsby. Lige nu graves der nemlig igen. Og så skal tålmodige borgere endda satse på god vind hos sammenlægningsudvalget i Mariagerfjord Kommune. Arden overlader nemlig budgetmæssigt til fjordfællesskabet at færdiggøre noget, der ligner tre femtededel af vejarbejderne alene på Vestergadesiden. Fjorkommunen tager som bekendt over fra 2007. Det nye gadebillede Opgaven består i at forsyne hele bymidten med ny vejbelægning. På de ensrettede strækninger lægges nye fortove og rækker af parkeringspladser afbrudt af vejtræer og vejlamper, som den kendes fra Bytorvet. For tiden arbejdes der på den øverste del af Vestergade - på strækningen mellem kroen og den lukkede overkørsel. Efterfølgende tager vejfolkene fat på Jernbanegade. På begge vejstrækninger udskiftes det gamle fjernvarmenet, inden man med en ny vejkasse udformer den fremtidige belægning i bymidten. Vestergade forsynes på denne øvre strækning med syv parkeringspladser både i højre og venstre vejside. To af pladserne i højre side vil være forbeholdt handicapparkering. I alt otte vejtræer placeret med passende mellemrum i særlige båse skal grønliggøre synet op ad Vestergade. Andre fem vejtræer skal kaste et tilsvarende grønt skær over Jernbanegade med 11 parkeringspladserne op langs forretnngerne i venstre side. I højre side i tre særlige båse ved stationen må kun busserne parkere. Slut til september Arbejdet til cirka 1,8 millioner kroner forventes færdig til september. Hvorefter Arden Kommune slår op i banen og forlader sig på den store fjordkommunes nåde. Man har ganske enkelt ikke sat flere penge af til vejarbejde. Arden del af strækningen rundt om Arden Bycenter - Bluhmesgade og Skovvej ud til Vestergade - koster et tilsvarende beløb. Vestergade på strækningen fra kroen op til rundkørslen fåes for det halve. Der er bare ikke afsat flere penge. Havde det ikke været smart at aflevere en færdig bymidte til dne nye fjorkommune? - Joh, vi kunne godt have brugt et år til inden kommunesammenlægningen. Af hensyn til afvikling af trafikken kan det simpelt hen ikke lade sig gøre hurtigere at arbejde hurtigere i bymidten, beklager Elav Pinstrup (V), formand for udvalget for teknik og miljø. - Vi bruger faktisk mellem syv og otte millioner kroner på vejanlæg og asfalt i år, tilføjer Elav Pinstrup. Han håber, at sammenlægningsudvalget ved budgetlægningen finder penge til i det mindste at gøre strækningen rundt om Arden Bycenter færdig. Her indsnævres vejforløbet langs kulturhuset, så gående får bedre adgangsforhold. Siden venter Østergade- forløbet fra banen op til rundkørslen. Næppe i 2007.