EMNER

Skovpavillon-forening søger om Leader+

Pavillon-bygning skal bringes tilbage til oprindelig udseende

TOLNE:Inden den 25. januar skal foreningen Tolne Skovpavillon aflevere en ansøgning om at få Leader+ midler til at forny skovpavillonen, så den kan anvendes året rundt. Fristen er sat af LAG-gruppen for Leader+ Vendsyssel, der holder møde den 10. februar, hvor der tages stilling til indkomne ansøgninger. - Hvor stor ansøgningen bliver på, kan vi endnu ikke sige, men vi er ved at få overslag ind på det, der skal laves. Pavillonen er jo et gammelt traktørsted, og vores ønske er at bringe bygningen tilbage, så den ser ud som dengang den blev bygget. Dengang var der blandt andet en terrasse udenom, siger bestyrelsesmedlem Peter Baggesen. Pavillonen blev opført i 1907-08 efter tegninger fra arkitekt Vejby Christensen, og et jubilæum ligger således næsten lige om hjørnet. I øjeblikket har borgerforeningen i Tolne forpagtningen af den gamle bygning, men den tre måned gamle forening, der skal drive pavillonen videre, overtager driften med virkning den 1. maj 2005. Overtagelsen vil blive markeret med en generalforsamling og der er i bestyrelsen overvejelser om at lave en fest med 60'er musik. Sidste år havde borgerforeningen ialt 37 udlejninger af pavillonen fra april til oktober måned, og ifølge Peter Baggesen er det tæt på, at alle lørdage er booket op i udlejningskalenderen. - Vi vil gerne udleje pavillonen året rundt, og derfor skal der blandt andet nye vinduer i, isoleres og lægges varme ind. Og så ønsker vi at skovpavillonen holder åbent om sommeren, og at nogen kan få økonomi i pavillonen som traktørsted, siger han. Den gamle skovpavillon ligger inde i det skovområde, der er fredet og som med tiden skal forvandles til uberørt naturskov. Nordjyllands Amt har for nogle måneder siden vedtaget en plejeplan, der også berører pavillonen, idet der på den åbne plads syd etableres tre-fire små bålpladser, en mindre naturlegeplads, borde og bænke. - Amtet har allerede lavet en lege- og bålplads, som vi håber bliver udbygget, og så vil vi henvende os til amtet om at få lavet et halvtag, som folk kan sidde under, siger Peter Baggesen. Bestyrelsen har en række tanker om, hvad pavillonen og dens omgivelser kan bruges til, herunder troldespil, som tidligere er omtalt i NORDJYSKE. Samtidig opfordrer Peter Baggesen til, at andre kommer med gode ideer til brugen af området, så det igen bliver et yndet udflugtmål for hele landsdelen. Ved et bestyrelsesmøde torsdag aften havde bestyrelsesmedlemmerne en række nye navne med, som gerne vil betale 75 kroner om året for at stå som medlem, og der er i øjeblikket registreret 74 medlemmer. - De fleste af dem kommer fra Tolne-området, og vi vil gerne have medlemsskaren bredt noget mere ud, understreger Peter Baggesen.