Brovst

Skovsgård får rekreativt område omkring dam

SKOVSGÅRD:- Jeg vil tillade mig i al beskedenhed at sige, at 2005 har været et år med mange visioner og store tanker, men også et år, hvor vi har lavet godt og praktisk arbejde, sagde formand Per Salling på generalforsamlingen i Skovsgård Håndværker- og Borgerforening. Det var konklusionen på en gennemgang af de arrangementer og aktiviteter, som foreningen har været arrangør af. Men formanden berettede også om nedlæggelsen af legepladsen på Markedspladsen. - Den har været forsømt, og derfor har vi undersøgt, hvad det ville koste at anlægge en ny, sagde Per Salling. Prisen ville være mellem 25.000 og 50.000 kroner. Vi har forsøgt at skaffe midler dertil, men det er ikke lykkedes, og vi har derfor besluttet at fjerne de nuværende legeredskaber og så arbejde videre med en anden anvendelse af området. - En allé til afløsning af de små og mishandlede træer langs vejen fra hovedlandevejen til Skovsgård by bliver en realitet, når frosten er af jorden og foråret er på vej, sagde Per Salling. Det var Thorkild Jespersen og Jørgen Klug, der satte skub i tankerne og gik i aktion. Der blev i løbet af kort tid skaffet 40.000 kroner til en ny allé. Det Danske Hedeselskab blev kontaktet, og det bliver det, der skal stå for plantningen af træerne i samarbejde med Brovst Kommune, et projekt, vi venter os meget af, understregede Per Salling og udtrykte forhåbning om, at alle vil være med til at passe på den nye allé, for det bliver sidste chance under håndværker- og borgerforeningen. Omkring "Dammen" er der udført forbedringer, der skal gøre arealet til et rekreativt område. - Vi vil arbejde videre med at gøre området anvendeligt for borgerne i Skovsgård, sagde Per Salling. jk