EMNER

Skovsgård-forening får nyt navn

Den 106 år gamle Skovsgård Håndværker- og Borgerforening af 1903 tog navneforandring på foreningens generalforsamling til Skovsgård Borgerforening af 1903.

Generalforsamlingen med gratis spisning havde samlet 25 medlemmer. Formand Per Salling oplyste, at det på sidste års generalforsamling blev vedtaget at ændre foreningens navn til Skovsgård Borgerforening, og at forslaget nu skulle til anden behandling. - Bestyrelsen har besluttet at ligestille et navneskifte med en vedtægtsændring, sagde formanden. I en fyldig beretning fortalte han derefter om årets begivenheder og arrangementer og kom bl.a. ind på opgaver i forbindelse med flagalleen, dilettanterne, hundeskoven og dammen. Formanden nævnte også, at borgerforeningen har afstået sin brugsret over Markedspladsen til Jammerbugt Kommune, der har videregivet legepladsen til en beboergruppe. - I det forløbne år har vore tanker meget handlet om julebelysningen, sagde Per Salling. Vi blev dog overhalet indenom, idet de nye og strenge reglers ikrafttræden blev udsat i to år. Lørdag 4. april holder foreningen Den grønne Dag, hvor de grønne områder skal trimmes. I forbindelse hermed blev der udtalt bekymringer over det tiltagende griseri, der er på veje og stier. Flere havde ordet og fordømte, at både børn og voksne er så lemfældige i deres omgang med naturen. Karsten Friis gennemgik regnskabet, der viser en formue på 106.447 kr. Jenny Østergaard ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen og blev takket for 11 års medlemskab. I stedet valgtes Birgitte Lynggaard. Genvalgt blev Anne Mette Ulstrup, Kari Bratholt og Karsten Friis. jk