Skolevæsen

Skovsgårdskolen i top

De syv overbygningsskoler i Jammerbugt svinger mellem at ligge 0,7 over og 0,3 under ventet niveau.

Mogens Johansen: - Vi har et godt teamwork om eleverne.

Mogens Johansen: - Vi har et godt teamwork om eleverne.

Afgangseleverne på Skovsgårdskolen klarer sig rigtig godt, når de går til eksamen. Så godt, at de ligger det meste af en hel karakter over det forventede, når man tager deres og områdets baggrund i betragtning. I den nye statistik fra Undervisningsministeriet kan man se, at Skovsgårdskolen med et snit på 7,2 ikke kun ligger højst af de syv overbygningsskoler i Jammerbugt, men også ligger 0,7 karakter over det man kunne forvente efter de socio-økonomiske forhold, dvs. de økonomiske og sociale kår, eleverne kommer fra. Mens de seks andre skoler falder inden for det neutrale område med et udsving på mellem 0,4 og minus 0,3, skiller Skovsgårdskolen sig markant positivt ud og placerer sig som nummer 37 ud af 1026 folkeskoler i landet. - Det er selvfølgelig et dejligt skulderklap for lærerne og skolen at få, siger skoleleder Mogens Johansen om undersøgelsen. - Vi har et rigtig godt teamsamarbejde mellem lærerne om eleverne i overbygningen, og så har vi stor fokus på det sociale for hver enkelt elev. Trivslen er en vigtig parameter, understreger Mogens Johansen. - Det er en stor del af forklaringen på resultatet, er jeg sikker på. Men grunden lægges allerede i indskolingen og fritidsordningen med de vilkår, børnene har der. Trygge forhold og god stimulering smitter af hele vejen op igennem skolegangen, pointerer han. Tallene i statistikken er fra 2010, men niveauet er nogenlunde det samme i år, oplyser Mogens Johansen. - Det er ret stabile tal, siger han. Skovsgårdskolen har to spor i overbygningen med 22-25 elever i hver klasse, og den er også overbygningsskole for Tranum Skole. - Vi han ikke lavere klassekvotient end andre steder, påpeger skolelederen. Han understreger, at karakterstatistikken ikke er det eneste, man skal vurdere en skole på. - Den er kun en del af billedet, men jeg tror også, at trivsel og karakterniveau til en vis grad hænger sammen. Og listen kan være med til at forstærke skolens gode ry.