EMNER

Skovsti klar til vinter

Kommunen anlægger sti i Hobro Østerskov for ejers regning

Stisagen begyndte med et hegn rundt om ejendommen. Hegnet forbliver, og det nye stiforløber bliver op langs hegnet med start her. Arkivfoto: Michael Koch.

Stisagen begyndte med et hegn rundt om ejendommen. Hegnet forbliver, og det nye stiforløber bliver op langs hegnet med start her. Arkivfoto: Michael Koch.

Sagen om de nedlagte 100 meter sti i Hobro Østerskov har nu fundet sin endelige løsning. Natur & Miljø under Mariagerfjord Kommune har med ejeren af Skovvejen 26 aftalt, at man for hans regning anlægger en egnet jordsti - uden om hans matrikel. Stien kommer til at følge rundt om den indhegnede, tidligere restaurant Skoven, som siden er ombygget til bolig og erhverv. - Kommunen er jo i vant til at vedligeholde stierne, så derfor har vi med ejeren aftalt, at vi klarer opgaven for hans regning, forklarer biolog Anders Horsten fra Natur & Miljø. Den valgte stiløsning svarer til, hvad kommunen foreslog i juni 2008, hvorefter der gik jura i sagen.