Skovtroldenes fremtid er i Rønheden

Lærkeredens udegruppe gøres til et permanent tilbud for børn i Bedsted-området

Børnene i Skovtrolden færdes ude dagen lang i al slags vejr, idet omdrejningspunktet er en hytte i Rønheden. Arkivfoto: Peter Mørk

Børnene i Skovtrolden færdes ude dagen lang i al slags vejr, idet omdrejningspunktet er en hytte i Rønheden. Arkivfoto: Peter Mørk

Erfaringerne efter det første år med Børnehaven Lærkeredens udegruppe i Rønhede Plantage er så gode, at politikerne i børne-, familie- og kulturudvalget under Thisted Byråd har besluttet at gøre tilbuddet permanent. ¿Skovtrolden¿ blev i august 2006 oprettet som en matrikelløs gruppe under børnehaven i Bedsted, eftersom der var for få daginstitutionspladser i området. Skovtrolden er normeret til 16 børn og to pædagoger. På forhånd var der lagt op til en anderledes form for pædagogik, hvor børnenes selvværd, fantasi og kreativitet skulle styrkes gennem naturoplevelser. Dagene med udeliv skulle ligeledes styrke den kropslige og motoriske udvikling. En brugerundersøgelse fra foråret viser stor tilfredshed med tilbuddet - og det synes som om de pædagogiske mål til fulde bliver opfyldt. ¿Personalet har løst de pædagogiske opgaver på fortrinlig vis¿, konkluderes det i evalueringsrapporten. Børnene har desuden meget få sygedage. Naturvejledere og skovløber udtaler sig rosende om samarbejdet og siger, at børnene bliver hensynsfulde brugere af naturen. ¿Hvis noget skulle være lidt træls, så er det den store udfordring naturvejlederne har, for det er svært at finde viden, børnene ikke allerede har om naturen¿. I rapporten peges der op ønsker til fremtidige ændringer i Skovtrolden, nemlig etablering af børnetoilet, badefaciliteter, forbedring af garderobeforholdene og en lidt bedre normering. Lederen af Lærkereden skriver konkluderende: - Det er mit håb, at Lærkeredens udegruppe, Skovtrolden, kan bestå i mange år og sikre sundheds og kreativitet i lokalsamfundet, og i samarbejde med Thy Statsskovdistrikt bidrage til en større brug af den lokale natur. Politikerne har med beslutningen om at gøre tilbuddet permanent banet vejen for, at dette håb kan opfyldes. Samtidig søges der i samarbejde med Thy Statsskovdistrikt løsninger på problematikken omkring den stigende trafik på Skovvej, hvilket har givet klager fra beboere i området.