Skovtur med problemer

Det trækker ud med en afgørelse om adgangen til Ydby Skov fra Brendgårdsvej YDBY: Der er lagt op til en skovtur med forhindringer, hvis målet for turen er Ydby Skov, og hvis adgangen til skoven skal ske ad den private fællesvej Brendgårdsvej. Kommunens udvalg for miljø og teknik besluttede i denne uge at udsætte sagen, indtil der er gennemført en høring af sagens parter. Det ligger imidlertid fast, at beboerne i Ydby i årevis har brugt Brendgårdsvej som en af flere adgangsveje til skoven og til den festplads, der ligger i Ydby Skov. Langs Brendgårdsvej ligger der fire huse, inden vejen løber ind i skoven. Den sidste ejendom inden skoven ligger med bygninger på begge sider af vejen og med beboelseshuset meget tæt på vejen. Og det er her, kilden til problemerne findes. Da ejendommen i 2005 fik nye ejere, ønskede de at undgå færdsel på vejen, blandt andet fordi de oplevede, at de forbipasserende kiggede ind gennem vinduerne til beboelsen. Sagen blev i efteråret 2006 forelagt det gamle Viborg Amt, som ikke nåede at træffe en afgørelse. Derfor er den gået videre til teknisk forvaltning, som er af den opfattelse, at naturbeskyttelseslovens bestemmelser om offentlig adgang til veje og stier i det åbne land ikke kan bruges her, fordi Brendgårdsvej ikke ligger i åbent land. Kommunen vurderer, at der er to muligheder for at sikre den fortsatte adgang til skoven ad Brendgårdsvej. Det sker enten ved i forlængelse af veje at anlægge en sti, der fører udenom ejendommen eller ved at optage den nuværende private fællesvej som offentlig vej. Foreløbig står sagen her, og med udvalgets beslutning sker der ikke yderligere, før sagens parter er hørt. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk