Skråtobakkens comeback

Får regeringen sit lovforslag om rygeforbud igennem til efteråret, kan det meget vel gå som i Norge, hvor forbruget af snus steg. Snus er mindre kræftfremkaldende end rygning, men er langtfra et sundt alternativ

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

En norsk-ame­ri­kansk un­der­sø­gel­se fra sid­ste år med 10.000 mand­li­ge del­ta­ge­re slår fast, at ri­si­ko­en for kræft i bug­spyt­kirt­len øges med 60 pro­cent, hvis man bru­ger snus. En net­op of­fent­lig­gjort un­der­sø­gel­se fra Ka­ro­lins­ka In­sti­tut­tet vi­ser også en sam­men­hæng mel­lem slimhindeskader for­år­sa­get af snus og kræft. Foto: Ber­til Eric­son/Pol­fo­to

Da Jesper Eriksen på 36 mødte sin nuværende kæreste, fik han straks besked på at lægge snusen på hylden. Det var simpelthen for ulækkert, mente hun. I stedet gik han tilbage til cigaretterne, men dem hostede han for meget af, så snusdåsen kom op ad lommen igen, og nu har kæresten efterhånden lært at acceptere den lille sorte pakke, der gemmer sig oppe under overlæben. - Jeg så en kammerat bruge snus, og så prøvede jeg det, fordi jeg tænkte, at det var en udmærket måde at stoppe med at ryge på, selv om jeg godt ved, at det er vildt usundt, siger Jesper Eriksen. Han bor i Nordsjælland og køber sit snus i Sverige, hvor man kan få det i portionspakker, som er ulovlige at sælge herhjemme. Han bruger cirka to æsker om ugen og bliver tit mødt af forundrede blikke, når han tager den lille runde dåse frem, nipper noget, der ligner en lille tepose ud, og placerer den inde i munden mellem tænderne og overlæben. - Folk spørger, hvad det er. Alle ved godt, hvad snus er, når jeg siger det, de bliver bare overraskede over at se det. Men jeg er da også stødt på nogle stykker, som bruger det. Min chef fik lidt af mig for ikke så længe siden, og han fortalte, at han brugte det i gamle dage, men at han ikke må længere for konen, griner Jesper Eriksen. Kan svenskerne tage fejl? Når Jesper Eriksen henter sit snus på den anden side af Øresund, er det ikke helt tilfældigt. Sverige er på det nærmeste snusens moderland, og hvis man skal kigge på de positive aspekter af det, så er det, at svenskerne er verdensmestre i at holde op med at ryge, og at antallet af sygdomme relateret til rygning ifølge Kræftens Bekæmpelse er langt lavere end i Danmark, på trods af den større befolkning. 1,1 millioner svenskere bruger snus, og cirka 900.000 af dem bruger det dagligt. Antallet af brugere er steget de seneste år, og hvor det i gamle dage var et arbejderklassefænomen, så er det nu direktørerne, advokaterne og andre veluddannede, der dominerer gruppen af snusbrugere. Antallet af kvindelige brugere er tredoblet de seneste ti år, og i 2004 brugte cirka 110.000 svenske kvinder snus. Blandt begge køn er snus mest udbredt blandt de 18-29 årige, og forbruget synes at falde med alderen. Mens cigaretters sundhedsskadelige effekt er veldokumenteret, har der ikke været så meget forskning af effekten af snus, og virkningerne på lang sigt er endnu ikke helt klarlagt. En af dem, som ved mest om området, er Gunilla Bolinder, som er overlæge på Karolinska Instituttet uden for Stockholm. Hun har skrevet doktorafhandling om snus, og forsker i de helbredsmæssige aspekter ved at bruge tobak, både med og uden røg. Hun er kendt i Sverige som en indædt modstander af snus, også selv om hun blankt erkender, at det sundhedsmæssigt er bedre end cigaretterne. - Selvfølgelig er det mindre farligt end at ryge. Der findes ikke noget, man kan foretage sig lovligt, som er mere farligt end at tænde op og trække røgen ned i lungerne. Når man altid sammenligner med rygning, så bliver det til snusets fordel, men jeg mener, man gør en stor fejl, ved at sammenligne med rygning, siger Gunilla Bolinder. Påvirker blodkarrene De fleste studier af, hvordan snus påvirker helbredet, har forsøgt at klarlægge, om snus er kræftfremkaldende. En norsk-amerikansk undersøgelse fra sidste år med 10.000 mandlige deltagere slår fast, at risikoen for kræft i bugspytkirtlen øges med 60 procent, hvis man bruger snus. En netop offentliggjort undersøgelse fra Karolinska Instituttet viser også en sammenhæng mellem slimhindeskader forårsaget af snus og kræft. Men forskerne er enige om, at studierne indtil nu viser, at risikoen for at få kræft er mindre end ved rygning af almindelige cigaretter. En undersøgelse fra 2003 viser, at blodkarrenes evne til at udvide sig halveres hos personer, der bruger snus, og derfor advarer Gunilla Bolinder især personer med hjerte-kar-sygdomme, for højt blodtryk eller diabetes mod at bruges snus. - Røgfri tobak er en måde at slippe for lungecancer på. Jeg forstår godt, at man vil slippe for at få cancer, men nikotinbehovet bliver større, når man snuser, og spørgsmålet er jo, om det er et sundhedsmål, som er værd at arbejde henimod, siger Gunilla Bolinder. Lov fremmer skråen Hun advarer især gravide kvinder mod at tro, at snus er en måde at fortsætte rygningen på uden at skade fostret. Men det problem er nok lidt mere udtalt i Sverige, end det er i Danmark. I hvert fald foreløbig. For til efteråret foreslår regeringen en ny lov, der skal begrænse rygningen i det offentlige rum endnu mere. Og hvis det går som i Norge, da de fik en lignende lov igennem, vil forbruget af snus øge betragteligt herhjemme. Henrik Kramer er salgs- og marketingdirektør hos Oliver Twist, et dansk firma, som producerer tobakspastiller, der anvendes ligesom snus eller skråtobak. Han er en af dem, der kan glæde sig til, den lov formentlig træder i kraft 1. april næste år. Men firmaet planlægger nu ikke noget særligt salgsfremstød af den grund. - Vi har set en kraftig vækst i Danmark de sidste tre-fire år. Vi estimerer, at der er cirka 15.000 brugere herhjemme, og jeg kan se på mine tal, at vi får flere brugere fra måned til måned, siger han. Firmaet forsøger at henvende sig til dem, der ryger i forvejen, og gerne vil slippe for røgen, så Henrik Kramer tror ikke, at han er med til at skabe et nyt behov i befolkningen. - Vores produkter er målrettet rygerne, og vi er overbeviste om, at vi er et attraktivt alternativ - også sundhedsmæssigt. Jeg siger ikke, at det er sundt at bruge tobakspastiller, men vi tilbyder en alternativ løsning til dem, som har et behov. Vi tilbyder et produkt, som de kan bruge hele døgnet uden at genere andre, hvis det er de, de vil, siger Henrik Kramer. Lige præcis det med ikke at genere andre, er også et af Jesper Eriksens argumenter for at bruge snus. - Jeg synes selv, det er ulækkert, hvis man sidder ved en god middag, og folk begynder at ryge midt i det hele, siger han.