Løgstør

Skrab bare løs...

MUSLINGER:Muslingefiskerne søger nu om tilladelse til muslingeskraberi i den østlige Limfjord. Lad dem dog... Ja, hvorfor ikke fortsætte med total ødelæggelse af Limfjordens bundnatur. Den vestlige del af fjorden og Løgstør Brednings vegetation er så godt som udrtddet af skraberiet. Fiskene er flygtet østpå! Jag dem dog helt ud i Kattegat. Skrab bare løs, snart er der ikke flere af fjordens lunger tilbage, så kan vi, som holder af Limfjorden, måske blive fri for at høre politikerne beklage sig over fjordens tilstand, iltsvind og manglende fisk. De har selv været ude om det. Det er jo dem, som giver tilladelserne til ødelæggelserne.