Skolelukninger

Skrabet budget vedtaget

Særligt tilskud fra staten sikrer overskud næste år

AALESTRUP:Ingen af de indsendte ændringsforslag vandt gehør i form af et flertal, og dermed kunne byrådet i Aalestrup forleden indstille budgettet for 2003 til godkendelse i næsten uændret form. Resultatet bliver en styrkelse af kassebeholdningen på omkring 4,2 millioner kroner. Der er udbredt enighed om, at budgettet for 2003 er en skrabet model, nødvendiggjort at den anstrengte økonomi. - Samtidig skal man jo huske på, at vi har fået knap 10 millioner kroner fra statens pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner, og uden disse midler havde det været yderst vanskeligt at få enderne til at hænge sammen, anførte Søren P. Johansen (S). Kommuneskatten er uændret 21,4 procent, kirkeskatten er stadig 1, og grundskylden ligeledes uændret på 8 promille. Der var enighed om at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som giver en merindtægt på 800.000 kroner i forhold til det selvbudgetterede. Forskellen skyldes det stærkt reducerede folketal, der i september var på 7606 indbyggere mod det statsgaranterede på 7651. Kommunens skattegrundlag er ud fra det statsgaranterede beskatningsgrundlag beregnet til 703,5 mio. kroner mod det selvbudgetterede på 712,2 millioner kroner. Venstres byrådsgruppe og Aalestrup Fællesliste havde stillet hver tre ændringsforslag. Venstre ønskede salget af de kommunale bygninger på Nørreled fremskyndet med henblik på at skabe byfornyelse i området og samtidig få fjernet lugtgenerne omkring slagteriet ved at etablere en trykledning til rensningsanlægget. Etableringen af trykledning til 1,2 millioner kroner er tidligere behandlet i byrådet men er udsat til år 2004, fordi der ikke i øjeblikket er de fornødne midler i kloakfonden. Endvidere pegede Venstre på behovet for at opføre almennyttige boliger samt lokaler til erhvervslivet på grundene ved Nørreled og langs banearealet syd for Aalestrup Tømmerhandel. Et flertal i byrådet fulgte økonomiudvalgets indstilling om at sige nej til det. - Vi er jo allerede i gang med byfornyelsesprojektet på Nørreled. Bygningerne er ved at blive registreret, og vi arbejder med forskellige tiltag i området, forklarer borgmester Rigmor Sandborg (UP). Venstre havde foreslået at afsætte 300.000 kroner til ansættelse af en medarbejder til at forstærke indsatsen på arbejdsmarkedsområdet, samt varetage uddannelses- og erhvervspolitik. Aalestrup Fællesliste ønskede at fortsætte debatten om skolestrukturen, pasningsstrukturen i Gedsted samt en udvidelse af budgettet for bygningsforbedring fra de nuværende 50.000 til 100.000 kroner. Skolestrukturdebatten i byrådet sluttede med, at flertallet bestemte at stoppe høringsfasen og lade Hvam skole bestå.