EMNER

Skrækscenariet er boligtårne i 12 etager

AALBORG:400-500 nye boliger og to boligtårne i 12 etagers højde er skrækscenariet for byrådsmedlem Thomas Kastrup-Larsen (S), når han læser skitsen til kommende udvikling af Skudehavnen i Aalborgs vestby. Han frygter en gentagelse af det massive boligbyggeri mellem broerne i Aalborg. Her viste det sig, at man måtte øge bebyggelsesgraden for at få økonomien til at hænge sammen, da det blev nødvendigt med større piloteringsarbejder end beregnet. Der er ingen tvivl om, at der også skal piloteres på arealet ved skudehavnen, før det er bebyggeligt. Opfyldning - Der påtænkes blandt andet opfyldning af dele af havnebassinet for at gøre plads til de mange boliger, og jeg mener, at forslaget på mange måder minder om et overgreb på et område, hvor det rekreative element og helt almindelige menneskers fritidsinteresser har stor vægt i dag, skrev han i går i et debatindlæg i NORDJYSKE Stiftstidende. - Nu er der kommet et udspil, og jeg finder det vigtigt, at der bliver god tid til at diskutere, hvad det er, man vil. - Der kan godt komme "nogen" boliger, men der skal ikke overbebygges. - Havnefronten er et af de største aktiver, vi har i Aalborg, og vi skal tænke os godt om, før vi bestemmer os for, hvordan skal se ud de næste mange år, siger han. Thomas Kastrup-Larsen er blevet kontaktet af Vestbyens Samråd, der har været inddraget i en foreløbig høringsrunde om, hvad interessenter i området lægger vægt på. - Det er vigtigt, at man forholder sig til, om det er projekt og kapital, der skal styre, eller om det er borgernes behov, siger han. - Man skal ikke bare kopiere Siemens-tårnene, fordi der er penge i det, for deres historie er en anden. De stod der i forvejen. Ideer og drømme - Lad os nu få fred og ro til en bred folkelig debat om ideer og drømme om, hvad der kan være en berigelse for den bydel, som i forvejen er kendt for sine rekreative værdier, ikke kunne for områdets beboere, men for folk i hele byen. - Når først tingene er planlagt, går man ikke ud og laver om. Derfor er det nu, der skal debatteres, siger Thomas Kastrup-Larsen. Personligt ser han gerne en udvikling af kvarterets maritime aktiviteter, suppleret med arbejdende værksteder. Oveni vil det være fint med caféliv - og "nogen" boliger.