Børnepasning

Skræmmebillede i Kommuneplanen

Kun få ville debattere Kommuneplan 2005

SKAGEN:Debatmødet om Kommuneplan 2005 i Skagen mandag aften samlede kun en halv snes almindelige borgere, som ønskede at debattere kommunens oplæg. Stort set lige så mange deltagere var, om man så må sige, professionelle deltagere i form af kommunale embedsmænd og kommunalpolitikere. På det punkt lagde debatmødet i Skagen sig godt op af det tilsvarende møde i Aalbæk i sidste uge, hvor der også kun var ganske få deltagere. Debatmøderne er imidlertid også blot én ud af flere muligheder for at give udtryk for synspunkter og holdning og for at komme med forslag, som kan indgå i det videre arbejde. Frem til udløbet af debatperioden 11. maj kan man indsende forslag og kommentarer til kommunen. Forslag, debatoplæg og det oprindelige forslag indgår så i det videre arbejde, som gerne skal resultere i, at der kommet et endeligt forslag til ny Kommuneplan i enten juni elle raugust i år, oplyste borgmester Hans Rex (V) på debatmødet. Skræmmebillede Advokat Aksel Groth betegnede i et indlæg på debatmødet kommuneplanens prognose om befolkningens alderssammensætning som et skræmmebillede for udviklingen - en udvikling man er nødt til at gøre noget alvorligt for at påvirke og ændre. - Ellers ender vi som en soveby for pensionister med masser af helse, pleje, massage - og jeg ved ikke hvad. - Der vil selvfølgelig være nogle erhverv, som klarer sig godt i et sådant samfund - handel og håndværk for eksempel, mens det er mere usikkert, hvordan det går for eksempel fiskeriet. - Når man ser på gennemsnitsalderen på aktørerne i mange liberale erhverv i Skagen som blandt andre revisorer, tandlæger, pengeinstitutter, læger og advokater, kan man se, at der inden længe skal et generationsskifte af højtuddannede til. - De eneste yngre, bortset fra et enkelt par, er alle indpendlere, og hvorfor er det sådan? Vuggestue - Det spørgsmål må man have svar på i forbindelse med kommunens bosætningspolitik, og i den sammenhæng komme vi ikke uden om blandt andet vuggestuen. Jeg fatter ikke, at man kan overveje at lukke den. Det er jo virkelig et signal, som går i den modsatte retning af kommunens politik, når det gælder bosætning, sagde Aksel Groth. - Bosætningspolitikken skal jo netop være sådan, at det vil være attraktivt for unge familier, børnefamilier at bosætte sig i Skagen, sagde Aksel Groth. Borgmester Hans Rex sagde i et svar på udtalelserne om vuggestuen, at kommunen har valgt denne proces for vuggestuen, fordi man gerne vil have en debat om den. Vi ved, at vi har en overkapacitet, og vi skal have klarlagt, hvad overkapaciteten består af. - Det må vi så tage op på byrådets prioriteringsseminar, sagde Hans Rex. - Men jeg vil da sige, at det har været meget positivt at konstatere, at der er så stor interesse for vuggestuen. Så der bliver måske efterspørgsel efter de 40 pladser, som er der. Men jeg må også sige, at det ikke er let at opretholde 40 pladser, når der blot er 19 tilmeldte børn - tingene skal jo hænge sammen. - Men jeg tror da på at der, med den fokus der nu er på vuggestuen, vil komme flere en 19 tilmeldte, sagde Hans Rex.