Sennels

Skræmmende SF-vrøvl

ØKONOMI:10.9. skriver Nicolaj Sennels, at han ikke har tillid til, at SF og S forvalter økonomien fornuftigt. Det er jeg fuldstændig enig i. 12.9. bliver man bekræftet i at der er al mulig grund til at være skrækslagen ved tanken om en evt. S-SF regering. Her skriver folketingsmedlem Karl H. Bornhøft følgende: "Hvis man fremrykker nogle af de opgaver, der ligger og venter på at blive løst - f.eks. renovering af veje, forbedringer af folkeskolens indeklima - så får vi flere arbejdspadser, færre udgifter til dagpenge og flere skatteindtægter. Altså flere indtægter". Magen til vrøvl skal man da lede længe efter og tilmed af et folketingsmedlem. Det er virkelig skræmmende. Det er da korrekt, at disse tiltag giver flere skatteindtægter, men K.H.B. tæller kun indtægterne med og glemmer udgifterne. For at lønmodtagerne skal kunne betale mere i skat, må de nødvendigvis have mere i løn. Det har K.H.B. fuldstændig set bort fra. Hvad med anlægsudgifterne? Dem regner man heller ikke med, når man er SF'er. Resultatet bliver altså flere udgifter og ikke flere indtægter. Med en sådan mangel på økonomisk sans kan man kun frygte, hvad der vil ske, hvis S-SF kommer til. Det er nærmest uhyggeligt.