Skræmmende VKO-historie

EFTERLØN:De seneste ti års politiske danmarkshistorie skræmmer mig! For ser jeg tilbage på, hvordan VKO har forvaltet Danmarks rigdom, så har ledelsen af landet ikke kunnet sikre et acceptabelt velfærdsniveau. Tværtimod! Et vigende serviceniveau og en kvalitet under det acceptable kendetegner i dag alt for mange af de offentlige velfærdsområder. I de gode år burde investeringer og langtidsplanlægning have været på den politiske dagsorden. I stedet blev særlige befolkningsgrupper og visse private foretagender favoriseret. Skattelettelser til de i forvejen velstillede og den velkendte overbetaling til privathospitaler er gode eksempler på en forfejlet og uansvarlig økonomisk politik. Pengene er fosset ud og gør det stadigvæk. De ufinansierede skattelettelser betyder, at vi hvert eneste år trækker et milliard underskud med i statsfinanserne. Med dette in mente modtager jeg nu statsministerens budskab om, at efterlønnen skal afskaffes. Hermed vil hårdtarbejdende og nedslidte samfundsborgere blive forhindret i af egen fri vilje at kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet nogle få år før folkepensionsalderen. Min tillid til landets politiske ledelse er på nulpunktet, og jeg tillader at mene, at når statsministeren løber fra efterløns-aftalen fra 2006, så handler det mere om at tækkes de mange frafaldne venstrevælgere frem for reel økonomisk ansvarlighed. Ifølge Venstre vil afskaffelse af efterlønnen bidrage væsentligt til at løse landets økonomiske problemer. Ren illusion og blot et sikkert forsøg på at sætte dagsordenen i en tid, hvor VKO øjensynligt har alvorlige problemer. Jeg mener, at den økonomiske effekt af afskaffelse af efterlønnen er stærkt overdrevet, og samtidig er intentionen bag efterlønnen - herunder de menneskelige konsekvenser ved en afskaffelse - stærkt nedtonet. Derfor vil jeg kæmpe for efterlønnen!

Forsiden