Lokalpolitik

Skræmmende

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har i desperation over de dårlige meningsmålinger spillet sit sidste kort ud for at vende den dårlige stemning omkring regeringen.

Nu skal regionerne nedlægges og erstattes af såkaldt professionelle bestyrelser med erhvervsfolk for bordenden. Samtlige eksperter, der udtaler sig, fraråder regeringen at gennemføre planen, da sporene fra bl.a. Norge skræmmer. Men det holder på ingen måde statsministeren tilbage, idet han helt konkret foreslår, at Region Nordjylland skal lægges ind under region Midtjylland, og at Region Sjælland skal lægges ind under Region Hovedstaden. Fra et nordjysk perspektiv er forslaget skræmmende. Hvis det bliver realiseret, er der meget stor sandsynlighed for, at det nordjyske sygehusvæsen vil blive udvandet. De store og væsentlige sygehusspecialer vil blive flyttet til Aarhus med det resultat, at nordjyderne vil stå tilbage med et amputeret sundhedsvæsen, som samtidig også vil tage en hel del af luften ud af Aalborg Universitets nye lægeuddannelse. Dertil kommer, at hele øvelsen med nedlæggelse af regionerne vil betyde mindre demokrati og nærhed. Hvorfor er det pludselig, at demokratisk styrede offentlige ydelser er blevet et fyord? Både kommunerne og regionerne har vist sig i stand til et træffe både fremsynede og nødvendige beslutninger, og demokratisk valgte ledere skaber også både legitimitet og ejerskab til vores fælles velfærd i befolkningen. Det har heller ikke skortet på eksempler på, hvordan såkaldte professionelle bestyrelser har fejlet i stor stil. Banksektoren har på det seneste fremvist talrige eksempler på uansvarlige og inkompetente professionelle bestyrelser, med højt profilerede erhvervsledere for bordenden. Jeg håber inderligt, at Lars Løkke Rasmussen ikke får held til at nedlægge regionerne og mindske den demokratiske kontrol og styring med det danske samfund. Vi har ikke brug for, at vores sundhedsvæsen skal styres at lukkede bestyrelser, der med et skuldertræk kan afvise befolkningens bekymringer eller lokalområders ønsker til, hvordan sundhedsvæsnet skal indrettes. Vi har tværtimod brug for demokratisk styrede regioner, som tager befolkningen alvorligt. Ligesom vi har brug for et stærkt og veludviklet nordjysk sundhedsvæsen, som på kompetent vis kan tage hånd om nordjydernes sundhed.