Ambu fest

Skræmt væk fra optog uden grund

Ny bekendtgørelse har ikke ændret på reglerne for at deltage

HOBRO:Ambulancedagene i Hobro føler sig ramt af et benspænd. Uforsætligt - men derfor kan det godt gøre ondt, og det har det faktisk gjort ganske længe. Desværre har komiteen også valgt at lide i stilhed, og derfor bliver skadens omfang først kendt søndag eftermiddag, når byfestens velkendte børne- og blomsteroptog ruller gennem byens gader. Noget tyder nemlig på, at der bliver færre vogne i optoget, og det kan skyldes, at mange er blevet skræmt bort, fordi de har oplevet teksten i en ny bekendtgørelse om køretøjers deltagelse i optoge som en gevaldig opstramning af regelsættet i forhold til tidligere. - Men det er slet ikke tilfældet. Faktisk har det været målet at gøre det hele lidt mindre kompliceret end tidligere. Der stilles ikke anderledes krav, end der altid har været gjort, oplyser jurist i Færdselsstyrelsen Charlotte Hellinghus. Bekendtgørelsen er rettet mod de køretøjer, der anvendes i diverse optoge. Det er i strid med registreringsafgiftsloven, hvis køretøjer som lastvogne, varevogne, traktorer m.v. anvendes til persontransport. - Derfor har det altid været sådan, at man som ejer/chauffør har skullet søge om tilladelse hos Færdselssstyrelsen til at anvende køretøjet til det konkrete formål. Uden denne tilladelse stod man faktisk til at skulle betale en afgift på 180 procent af køretøjets pris til statskassen, konstaterer Charlotte Hellinghus. Det forhold er der ikke ændret på. Riskoen for at blive afkrævet afgiftsbeløbet løber man fortsat, hvis tingene - altså tilladelsen - ikke er indhentet. - Men det nye er, at ansøgningen ikke længere skal sendes til Færdselsstyrelsen. Den skal sendes til den lokale politimyndighed, som med sit lokalkendskab også har en bedre forudsætning for at træffe afgørelserne, mener Charlotte Hellinghus. For at politiet kan give tilladelsen, er det selvfølgelig en forudsætning, at køretøjet også rent sikkerhedsmæssigt er i orden - og at det er forsvarligt at bruge det til persontransport til den givne lejlighed. - Men det er der altså heller ikke noget nyt i. Det har altid været reglen, at køretøjer, der i optoge ekstraordinært bruges til persontransport, har skullet en tur omkring Bilinspektionen. Ikke for at blive synet i egentlig forstand. Der er blot tale om en i øvrigt gratis forevisning af køretøjet, så bilinspektionens folk kan sikre sig, at tingene nu også er i orden. Formand for Ambu-komiteen er Ole Vedel, og efter at have lyttet til forklaringen fra Charlotte Hellinghus erkender han, at der i Hobro måske nok er sket en overfolkning af den nye bekendtgørelse. - Men det er godt, at vi nu har fået tingene sat på plads. Kravene er altså ikke anderledes end tidligere, og derfor er det mit håb, at de, der ellers måtte have meldt fra i år, ombestemmer sig og alligevel deltager. Optoget plejer jo at være et af de helt store tilløbsstykker i forbindelse med festdagene, og sådan skal det også gerne være fremover, siger Ole Vedel.