Skraldebiler skrider ud

Trængslerne er ikke overstået for skraldemændene, selv om de seneste dages tøvejr har forbedret affaldssituationen væsentligt.

Nu er det imidlertid skraldebilerne som er svære at holde på rette spor. Mange veje er for smalle og tøvejret og den efterfølgende frost har gjort, at skraldebilen nemt skrider ud og risikerer at ramme parkerede biler. Indtil videre er det gået ud over mindst fire parkerede biler i Hjørring midtby. Containere sat op Nord Ren har derfor opgivet at indsamle affald på en række veje, hvor der fortsat er en meget smal passage. Det er f.eks. Klokagervej i Hjørring og de omkringliggende veje. Der er i stedet sat containere op, hvor folk kan aflevere deres sække. Containeren bliver tømt den efterfølgende sag. Også i sommerhusområderne har selskabet opgivet at hente affald ved sæsonhusene. Her er der ligeledes sat containere op forskellige steder. F.eks. ved købmanden i Harrerenden og i Nørlev, ved kirken i Furreby og på p-pladsen ved stranden i Tversted. Ellers opfordrer kommunen fortsat borgerne til at sætte sækken ud til den nærmeste ryddede vej. Der er også fortsat mulighed for at aflevere dagrenovation på genbrugspladserne, hvor man også kan få udleveret nye sække.