Skrappere energikrav til boliger

Det bliver dyrere at ombygge eksisterende boliger

NORDJYLLAND:Knap en tredjedel af hele Danmarks energiforbrug går til opvarmning og drift af vore boliger, men regeringen er på vej med en plan til at nedsætte det markant. En del af denne plan er et nyt bygningsreglement, der ventes at træde i kraft i slutningen af næste år. - Efter forslaget til bygningsreglement har været til høring, er vi nu på vej med et oplæg til ministeren, og til marts næste år skal den samlede energiplan ligge klar, siger vicedirektør Peter Helmer Steen fra Energistyrelsen. Det får kun mindre effekt for nyopførte boliger, for det EU-direktiv, som er baggrunden for den ændrede lovgivning, er tæt på at være kalkeret af fra det danske bygningsreglement og de danske regler omkring energimærkning af bygninger. - Det er vores model, der er brugt, men det ligger ikke fast, om energimærkning - som i dag - kun skal ske ved salg eller periodisk hvert femte eller tiende år, fortsætter Peter Helmer Nielsen. Hvis det bliver periodisk, er det lig med en regelmæssig ekstra udgift for alle ejere af ejendomme. Både ejere og lejere vil få det at mærke. Hensigten med det nye bygningsreglement er at sænke energiforbruget med 25-30 procent totalt set. Men hvor de ellers skrappe isoleringskrav i det nuværende bygningsreglement kun gælder nybyggeri og ombygninger, der er så omfattende, at de sidestilles med nybyggeri, så kommer det i det kommende bygningsreglement til at omfatte flere ombygninger og renoveringer. Det åbne spørgsmål er imidlertid, hvor omfattende kravene bliver i forbindelse med ombyginger og renoveringer. Specialkonsulent Jonas Møller fra Dansk Byggeri har udtalt, at et nyt tag på en gammel ejendom næsten altid vil kræve, at det nye tag overholder de nye isoleringskrav. Men der har også blandt byggefolk været rejst spørgsmål om, hvorvidt indretning af et tørreloft til taglejlighed kan medføre, at ikke blot taglejligheden, men hele ejendommen så skal opfylde de nye energikrav. Hvis det bliver tilfældet, vil mange renoveringer fra slutningen af næste år forbyde sig selv. Det står indtil videre helt åbent. - I forhold til den eksisterende boligmasse er der kommet en forfærdelig masse ideer, som det er op til politikerne at beslutte sig om. Men overskriften fra regeringen er, at det skal være kosteffektivt både for de private og for samfundet, siger Peter Helmer Steen, Energistyrelsen.