Skrappere kurs overfor mobilsnak

Bjergby-Mygdal Skole sender brev til elever og forældre

BJERGBY:Indenfor den nærmeste tid får alle elever på Bjergby-Mygdal Skole et brev med hjem til deres forældre. Hovedbudskabet i brevet vil være, at skolen skærper sin kurs overfor elevernes brug af mobiltelefoner, efter emnet netop har været til debat i Pædagogisk Råd på skolen - et råd, som består af lærere og pædagoger. - Problemet er, at nogle elever i timerne bruger telefonerne til at sende sms-beskeder til andre elever, og vi må slå fast, at mobiltelefoner ikke har noget med undervisning at gøre, siger skoleinspektør Bjarne Rosendahl. I fremtiden bliver det sådan, at det på Bjergby-Mygdal Skole ikke er tilladt at have mobiltelefoner tændt i timerne, og alle telefoner skal opbevares i skoletaskerne, når der undervises. Det accepteres heller ikke, at de ligger fremme på bordene i timerne, selv om de er slukkede. Ringer ikke - Forbuddet træder i kraft, når eleverne har fået brevet med hjem til deres forældre. Vi har ikke truffet beslutningen, fordi vi på nogen måde vil forsøge at standse udviklingen og den enkeltes brug af mobiltelefon. Men vi slår fast, at telefoner og sms-beskeder er undervisningen uvedkommende, siger Bjarne Rosendahl. Eleverne må stadig gerne have deres telefoner tændt i frikvartererne, og Bjarne Rosendahl vurderer, at snak over telefonen p.t. ikke udgør noget større problem - det gør derimod sms-udvekslingerne. - Vi oplever ikke, at elevernes telefoner ringer i timerne. Jeg har kun set det en enkelt gang, og det var et rent uheld. Den pågældende elev blev ked af det, men telefonerne giver lyde fra sig, når der indløber sms-beskeder, og det forstyrrer både den enkelte elev og undervisningen generelt, siger Bjarne Rosendahl. Fare for mobning På Bjergby-Mygdal Skole har langt de fleste af de ældste elever mobiltelefoner med i skole, men også helt ned til 2. klasse er der elever, der har telefoner på sig. Generelt er der rundt på skolerne i Hjørring Kommune stor opmærksomhed rettet mod elevernes brug af mobiltelefoner i skoletiden. Både fordi kommunikationen ofte forstyrrer undervisningen men også fordi mobiltelefoner kan være et redskab til mobning.