Skrappere regler for opbevaring

EMNER 1. december 2004 05:00

Alle butikker må lagerføre op til 100 kilo fyrværkeri i aflukket rum uden andre brandbare materialer. I selve butikslokalet må der på hver sit adskilte bord sælges 50 kilo let fyrværkeri (knaldperler, bordbomber) og 50 kilo raketter, romerlys m.v. Politiet skal ikke give tilladelse til salg i en butik. Containere må højst rumme 1000 kilo - mod tidligere 2000 kilo. Containere skal både være aflåste og forsvarligt indhegnede. Der skal være mindst 25 meter til nærmeste beboelse og mindst 10 meter til brandbar vegetation. Hvis cointaineråbningen vender mod beboelsesvinduer og døre, skal der være mindst 40 meters afstand. På salgssteder i det fri må den samlede mængde fyrværkeri ikke overstige 200 kilo.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...