Skriv under

KLYNGEBOMBER:Klyngebomber, som i mange år efter kriges ophør stadig sårer og dræber mange uskyldige børn i legealderen, er med til at afskrække tilbagevenden og forøge antallet af flygtninge over tiden. En ny underskriftindsamling er foranstaltet af den vidtfavnende, globale fredsorganisation Avaaz. Jeg vil gerne opfordre danskerne til at skrive under.