Skattepolitik

Skriv videre

PENSIONISTER:I et svar til C.F. Haugaard (8.5.) skriver Agnes Jensen, Fjerritslev, at det er svære tider for en person med kun én folkepension og ingen andre sidegevinster at få enderne til at mødes. Nu ved jeg ikke, hvad det er for ender, der skal mødes hos fru Jensen. Det handler vel i realiteten om forsøg på at nedgøre regeringen og dens sympatisører. For skal vi holde os til sandheden, er der nok af sidegevinster for folkepensionister. Det kan enhver orientere sig om på internettet under "ældresagen.dk". En folkepensionist uden anden indtægt kan få: Ældrecheck. Helbredstillæg i form af medicin, tandbehandling, fodpleje, fysioterapi, kiropraktik og psykologhjælp. I særlige tilfælde også briller og tandproteser. Boligydelse, varmetillæg, nedsat tv-licens samt personlige tillæg, hvis de personlige forhold er særligt vanskelige. Alle uanset indtægt kører med nordjyske busser til halv pris, og der er rabat hos DSB på kommunale dag- og aftenskoler osv. osv. En bekendt uden anden indtægt end folkepension fortæller, at han aldrig har haft så meget til disposition som nu. Men det er vel som Mr. Micawber sagde til David Copperfield: "Den er lykkelige, som tjener 100 kr. og bruger 99, mens den er ulykkelig, som tjener 100 kr. og bruger 101. " Måske skulle man forsøge at se tingene i en lidt større sammenhæng. Nemlig at det offentlige skal brødføde 900.000 ansatte i offentligt regi, foruden dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister, folkepensionister og SU-modtagere. Da Nyrup havde ansvaret, var skattetrykket 48,6 pct. (2001). Ifølge Venstres skatteordfører peger de seneste beregninger på, at skattetrykket i 2009 kommer helt ned under 46 pct., hvilket vil være det laveste skattetryk i 25 år. Hvad med at begynde at være en smule tilfredse. Og fri os så for de evindelige beklagelser og katastroferøster over vilkårene i et af verdens bedste lande, hvor mange har råd til at æde, drikke og ryge sig ud på kirkegården, ofte på det offentliges regning. Og så er der Rasmus Prehn, MF, som hr. Haugaard mener er en grædekone, hvilket er faldet Agnes Jensen for brystet. Men Haugaard har da ret. I Prehns utallige indlæg er alt jo gedigent sortsyn og den rene armod, når han evindeligt i lårtykke stråler hælder vand ud af ørerne over regeringen og dens støtteparti. Så skriv endelig videre hr. Haugaard. Også selv om Agnes Jensen anråber højere magter om at stoppe dig. Hun burde indse, at frihed også er retten til at fortælle folk det, de ikke kan lide at høre.