Energiselskaber

Skriver om Thy og vedvarende energi

26-årige redaktør Lucy Rochlin besigtigede varmeværker i Thy

Onsdag formiddag besøgte redaktør Lucy Rochlin Snedsted Varmeværk, hvor hun fik en grundig introduktion af varmeværkets formand Per Kristensen. Udover Snedsted Varmeværk, besøgte hun Thisted Kraftvarmeværk, Hurup Varmeværk, og fra strandkanten fik hu

Onsdag formiddag besøgte redaktør Lucy Rochlin Snedsted Varmeværk, hvor hun fik en grundig introduktion af varmeværkets formand Per Kristensen. Udover Snedsted Varmeværk, besøgte hun Thisted Kraftvarmeværk, Hurup Varmeværk, og fra strandkanten fik hu

Onsdag fik Thisted Kommune ved erhvervschef Fl. Toftdahl-Olesen og teknisk direktør Torben Juul-Olsen bevis for, at kommunens mangeårige satsning på vedvarende energi endnu engang giver genklang i den store verden. Onsdag blev 26-årige redaktør fra Great Southern Press i Melbourne, Australien, Lucy Rochlin ført rundt i kommunen for at se nærmere på, hvordan varmeværkerne i kommunen producerer elektricitet og varme uden brugen af fossile brændsel. Hun begyndte i Thisted, hvor driftsleder Ulf Nyborg forklarede om Thisted Kraftvarmeværk. Derefter kørte den lille delegation til Snedsted Varmeværk og Hurup Varmeværk for at ende i Hanstholm, hvor hun fra strandkanten fik muligheden for at se Wavestar. Lucy Rochlin er redaktør af tre tidskrifter, og bladhuset udgiver i alt ni tidsskrifter med i alt 45 ansatte. Hun redigerer blandt andet tidsskriftet EcoGeneration, som er det eneste tidsskrift i Australien, som udelukkende skriver om vedvarende og grøn energi. Hun fortæller, at tidsskriftet udkommer on-line og som et trykt medie, ligesom tidskriftet naturligvis har sin egen hjemmeside. Én gang om året afvikler EcoGeneration events, som samler mere end 180 firmaer inden for grøn og vedvarende energi, og der er ligeledes mere end 60 foredrag om emnet. - Vi inviterer også flere af de mest indflydelsesrige politikere, og vi har også forsøgt at få fat i premierministeren, uden at det dog er lykkes, fortæller hun, der hver anden måned publicerer EcoGeneration, der er på 120 sider og med omkring 50 annoncører. Sidst i november besøger en handelsdelegation med Kronprinsparret Frederik og Mary i spidsen. State of Green er tilknyttet den danske ambassade i Australien, og denne organisation er med til at planlægge besøget. Og det er denne organisation, som står bag Lucy Rochlins besøg i Danmark - og Thy. - Det er State of Green, som har skruet mit program sammen i Danmark, og dem der har bestemt, at jeg skulle til Thy, men jeg har naturligvis også selv haft indflydelse på, hvad jeg godt kunne tænke mig at se, fortæller Lucy Rochlin, der er mest imponeret over den måde, som varmeværkerne er organiseret på i Thisted Kommune. - I Australien, fortæller hun, går pengene til store erhvervsforetagender, mens pengene i Thy bliver i de decentrale varmeværker. - Og det har imponeret mig mest, tilføjer hun. Australien er begunstiget med et solrigt klima, og regeringen har støttet udviklingen og fremstillingen af komponenter til udnyttelse af solenergi. Og det gik også rigtig godt ifølge Lucy Rochlin. - Men på et tidspunkt slap pengene op, og udnyttelsen af solenergi er ikke så lang fremme som tidligere, fortæller hun, der godt var klar over, at Danmark var langt fremme med udnyttelsen af vedvarende energi. - Jeg oplever, at der er en større forståelse og opmærksomhed for vedvarende energi end i Australien, hvor vi altid har kunnet købe kul billigt, siger hun.

Breaking
Vindmølle er løbet løbsk
Luk