Skrøbelig plan for vandmiljø

Den storstilede planlægning, som Miljøministeriet i dag indleder for vandmiljøet og en række særlige naturområder, bliver mødt med stor skepsis fra eksperter og fra miljøorganisationer.

Den storstilede planlægning, som Miljøministeriet i dag indleder for vandmiljøet og en række særlige naturområder, bliver mødt med stor skepsis fra eksperter og fra miljøorganisationer. Arkivfoto: Grete Dahl.

Den storstilede planlægning, som Miljøministeriet i dag indleder for vandmiljøet og en række særlige naturområder, bliver mødt med stor skepsis fra eksperter og fra miljøorganisationer. Arkivfoto: Grete Dahl.

Således peger Danmarks Naturfredningsforening på, at der f.eks. til stadighed opstår ny problemer for Limfjorden. Her i sommer er der registreret et større iltsvind end tidligere, og klimaændringen forværrer mange miljøproblemer. Målet i planlægningen er, at miljøtilstanden for bl.a. fjorde og vandløb i 2015 kan betegnes som god. Miljøministeriet betegner den kommende planlægning som den mest omfattende naturindsats i Europa. Formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Aalborg Laurits Krog er pessimistisk: - Jeg tror ikke, at vi når målene for Limfjorden. Men vi skal da prøve. Klimaændringen trækker i modsat retning, og udledningen af næringsstoffer især fra landbruget er alt for stor. Det må man tage hånd om, hvis man vil have en forbedring, siger Laurits Krog, der er formand for naturfredningsforeningen i Aalborg. Hvis målene ikke er opfyldt i 2015, så er der mulighed for at forlænge fristen. I første omgang i seks år. - Den ny planlægning sker efter EU’s vandrammedirektiv: - Og det kan så blive et problem at forklare i EU, at der er behov for en længere frist, forudser Laurits Krog. I oplægget til planlægningen er der åbnet mulighed for at slække på kravene, hvis vandområder er så påvirket af menneskelig aktivitet, at det vil være uforholdsmæssigt dyrt at opfylde miljømålene. - Ingen kan vel helt forudse, hvad det vil koste, at opfylde miljømålene. Det bliver formentlig så dyrt, at der kommer rigtig mange forslag om fravigelser. Det kan f.eks. være steder, hvor en opfyldelse af målene vil give landbruget store udgifter, forudser lektor Urs Steiner Brandt, institut for Miljø- og erhvervsøkonomi ved Syddansk Universitet. Direktør for Statens Miljøcenter i Aalborg Jes Lunde spår, at der kun kommer få afvigelser fra målsætningen: - Alt tyder på, at EU lægger vægt på, at målene nås, siger han. torben.holm@nordjyske.dk Læs Tema om vandmiljøet i torsdagens udgave af NORDJYSKE Stiftstidende.