Skrøbeligt miljø trods store forbedringer

AALBORG:Ålegræsset breder sig i Limfjorden, og der er mere fiskeyngel i år end i de foregående fem år. Det er altsammen gode tegn for havbiolog Finn Andersen, NordjyllandsAmt. På det seneste er der sket målelige forbedringer af Limfjordens miljø. Han advarer dog mod at tro, at udviklingen mod yderligere forbedringer blot kører: - Forbedringer kommer ikke blot med et snuptag, understreger Finn Andersen. Så længe udledningen af kvælstof stadig ligger over målsætningen, er fjorden meget sårbar over for variationer i vejrforholdene. Finn Andersen nævner, at i perioden 1998-2002 lå nedbørsmængden - og dermed udvaskningen af kvælstof fra landbruget - omkring 20 procent over det normale. Det betød, at ålegræsset mange steder forsvandt. Det fandtes dengang i gennemsnit kun ud i en dybde på 1,8 meter. Nu findes ålegræsset ud til 2,3 meters dybde. Den udvikling er sket efter et par år, hvor regnmængden har ligget nær det normale. Tilstedeværelsen af ålegræs er et godt mål for, hvordan vandmiljøet er. For 20 år siden var udledningen af kvælstof 100 procent højere end det, som fjorden kunne tåle. På det seneste er det faldet, så udledningen nu er 50 procent over målsætningen. Mængden af fosfor, der for 20 år siden blev ledt ud i fjorden, lå tre gange over den målsætning, Limfjordsamterne havde fastsat. I dag er den målsætning stort set opfyldt. - Forbedringen for fosfor skyldes især de renseanlæg, der er etableret. Samtidig er der til dambrugene stillet krav om, at de skal anvende foder, der kan udnyttes bedre. Det er nu årsag til, at der om foråret dannes færre alger. Vandet bliver mere klart, og ålegræsset kan brede sig. Samtidig kommer der ikke et lag af døde alger på bunden, som kan være årsag til iltsvind om foråret, forklarer Finn Andersen.