EMNER

Skrot op i dag

"Sierksdorf" klar til at blive løftet

RØRDAL:Hvis alt går som planlagt, kan skibet "Sierksdorf" i dag løftes op fra Limfjordens bund, og så kan det formentlig snart bugseres væk fra kulkajen ved Aalborg Portland. Det tyske lastskib har siden 2. december stået på bunden af Limfjorden. Efter pres fra myndighederne kom der skred i bjærgningsarbejdet. I den forløbne uge blev den sidste rest dieselolie suget op af skibets tanke, og når vraget formentlig i dag bliver trukket op til vandoverfladen, skal lasten af oxyton hentes ud. Fredag var bjærgningsselskabet i gang med at flytte lidt på vraget, så den ene af flydekranerne kan komme på plads. Bjærgningsselskabet skal have to kraner på plads for at løfte "Sierksdorf". Der skal også blæses luft ind ballasttankene, så opdriften øges. Beredskabschef Jørgen Pedersen lægger ikke skjul på, at han med lettelse ser frem til dagens hævning. - Det lysner omsider. Nu ser det ud endelig ud til, at skibet kommer væk, bemærker Jørgen Pedersen, som har været igennem en sej omgang tovtrækkeri med advokatfirmaer, forsikringsselskaber, reder og andre interessenter. Også Aalborg Portland venter utålmodigt på at komme af med vraget. Det har generet den øvrige skibstrafik til Portlands anløbskaj og ligger i vejen for en stor ladning koks, der efter planen skal ankomme til cementfabrikken om kort tid. Det skib, der transporterer lasten af koks, fylder det meste af kajanlægget.