Retspleje

Skrotfirma slap for bøde

Landsret underkendte byret i sag om ulovlig affaldstransport.

Skrot- og genvindingsfirmaet H.J. Hansens afdeling tæt ved Hadsund har i Vestre Landsret fået tørret en plet af renomméet og undgår samtidig en bøde på 98.000 kroner for ulovlig transport af gods. Det er næsten fire år siden, en af firmaets containere med affald på vej til Kina blev fanget ved en rutinekontrol i Containerterminalen i Aarhus, og først nu er der altså sat endelig punktum i sagen. Byretten i Aarhus idømte i juni sidste år firmaet en bøde. Retten medgav dengang, at H.J. Hansen godt nok havde tilladelse til at sende affaldet, men fandt på baggrund af fotografier, at indholdet var forkert anmeldt. De godt 26 ton affald bestod overvejende af plast fra printplader, men indeholdt også metaller som kobber, aluminium og stål. Byrettens vurdering var, at indholdet af metaller var højere, end firmaet havde angivet, og derfor var transporten ulovlig. Men Landsretten ser altså anderledes på tingene og frikender firmaet. Statskassen betaler sagsomkostningerne, men H.J. Hansen må selv betale salæret til sin advokat.