Skrothandlere snød for moms og skat

Tre medlemmer af samme familie dømt i sag om sort millionomsætning

Carl Åge Østergaardcarl.aage.oestergaard@nordjyske.dk FREDERIKSHAVN: Det er mere end en talemåde, at momsen aldrig rigtig er slået an nord for Limfjorden. Det gælder i hvert fald i dele af skrotbranchen. To brødre på 53 og 47 år og den enes tidligere samlever stod i går tiltalt i retten i Frederikshavn for millionsvindel ved handel med gammelt jern og andre genbrugsvarer. Skrothandelen havde adresse og oplagsplads i Skagen og foregik under forskellige firmanavne. Den ældste af brødrene, en gråhåret herre med stor prangertegnebog i baglommen, blev dømt for at have unddraget det offentlige 500.000 kr. i moms og 250.000 kr. i skat. Broderen blev dømt for medvirken til unddragelse af 300.000 kr. i moms og 50.000 i skat. Endelig blev den ældste brors nu forhenværende samlever dømt for medvirken til unddragelse af 107.000 kr. i moms og skat. Sagen skåret til Svindelen har været under efterforskning af politi og Told&Skat i tre år. De er nået frem til, at der samlet er udeholdt en omsætning på 6,5 mio. kr. i tre forskellige selskaber, hvoraf ét er gået konkurs og de to andre er tvangsopløst. Fra anklagemyndigheden var der lagt op til en dom over de to brødre for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om grov skatteunddragelse. Men anklageren, politiassessor Torben Kaufmann, gik efter en drøftelse med de to brødres forsvarere med til at undlade at påberåbe straffelovsparagraffen og i stedet udelukkende at kræve domfældelse efter moms og- og skattelovgivning. Det har betydning for strafudmålingen. Forsvarerne opnåede også at få reduceret det beløb, som de to brødre var tiltalt for at have snydt for. Når også anklagemyndigheden var interesseret i at få sagen skåret til, så skyldtes det bl. a., at en fjerdemand, som formodes at have spillet en hovedrolle i svindlen, er død under efterforskningen.På kontanthjælp Også den ældste brors fysiske tilstand spillede ind. Han er invalid og har bl. a. svært ved at huske efter flere hjerneblødninger. Den yngre bror var ikke i stand til at kaste lys over, hvordan svindelen var foregået. Han stod ganske vist som indehaver af og direktør i to af i alt fire selskaber, som svindlen var foregået i. Fik kun lommepenge Han forklarede, at det var broderen, der stod for økonomien. Selv sorterede han skrot og tog imod leverancer. Han boede dengang hos sin bror. Løn fik han ikke. - Det var (broderens navn), der kørte løbet. Men jeg fik da penge af ham til det, jeg skulle bruge, forklarede han i retten. Den yngste bror lever i dag af kontanthjælp og bor hos en bekendt. Heller ikke hans tidligere svigerinde har samlet penge. Hun lever i dag af kontanthjælp og har en gæld på en halv million, blev det oplyst af hendes forsvarer. Hun forklarede, at hun tidligere har drevet egen virksomhed inden for servicebranchen. Hvidvaskning Hendes firma nogle gange brugt til hvidvaskning af sorte skrotpenge. Den nu afdøde medsigtede aftalte med hende, at nogle checks til betaling af skrot skulle udstedes til hendes firma. - Jeg var med til at hæve checkene, men jeg fik ikke noget for det, forklarede hun i retten. Hun fik 10 dages betinget fængsel og skal betale 107.000 kr. i erstatning for den unddragne moms og skat. Den ældste af de to brødre fik fire måneders betinget fængsel og en tillægsbøde på 750.000 kr. og den yngste 40 dages betinget fængsel for medvirken. Brødrene skal desuden tilsammen betale 750.000 kr. til det offentlige i erstatning. Heraf hæfter den ældste alene for 400.000 kr., mens de begge hæfter for 350.000 kr.