Skrotning af boreplatforme rykker tættere på havn

Lokal investorgruppe kører sig i stilling

FREDERIKSHAVN:Nye arbejdspladser via genindvinding af oplagte boreplatforme fra Nordsøen tegner sig stadig mere inden for rækkevidde for Frederikshavn. - Det er en kendsgerning, at to oliefelter i norsk sektor, Frigg-feltet og Eko-feltet, er besluttet lukket ned, og at prækvalifikationer og udbud af de 20-30 år gamle boreplatforme er i gang, bekræfter havnedirektør Preben Reinholt. En investorgruppe stiftet på lokalt initiativ og med både lokale, samt andre større danske og også udenlandske interessenter er ifølge havnedirektøren på mærkerne for at få skabt de rette kontakter til de store entreprenørselskaber, der kommer til at stå for nedbrydningen af platformene offshore. - Det arbejde, der skal udføres onshore, kommer til at ske ved hjælp af samarbejdspartnere, der kan stille med de miljømæssigt rigtige faciliteter til den totalt findelte genindvinding af de platformdele, der er løftet ned til havs, siger Preben Reinholt. - Nedbrydningen på land skal ske under absolut ordnede forhold, så der intet bliver at komme efter ved håndteringen af enkeltkomponenterne, pointerer han. Boreplatformene på de to felter, Frigg og Eko, skal skæres ned i perioden 2005-2010, er beslutningen, og hvad angår Frigg-feltet er fem store entreprenørselskaber blevet prækvalificeret til den udbudsrunde, der bliver det næste skridt, mens Eko-feltet er nået knap så langt i processen. - Forretningsgangen bliver, kan jeg forestille mig, at det firma, der vinder udbudsrunden, vil se sig om efter de fornødne samarbejdspartnere på land, og hvor arbejdet for den lokale kreds af interessenter lige nu består i at få skabt de rigtige kontakter, siger Preben Reinholt. Han har indtil videre mundkurv på, når det gælder navnekredsen af interessenter i den lokalt nedsatte investorgruppe. Et projekt i Esbjerg Havn arbejder i konkurrence med Frederikshavn på at får del i den selvsamme opgave. Det er tidligere anslået, at op mod 150 mand vil kunne sikres arbejde på havnen i Frederikshavn, hvis de bestræbelser, der gøres for at få fat i skrottet, bærer frugt. Ørskovs Sandholm-kompleks eller dele heraf har også været nævnt som det oplagte sted for arbejdet.