Skrotordning fjerner over 50 ruiner

Kondemneringer og nedrivninger er gået på samlebånd i to år, hovedsageligt efter henvendelse fra ejerne. Ingen har ønsket tilskud til oprydning.

Det er synligt i landskabet, at Jammerbugt Kommune fik del i statens pulje til oprydning i landdistrikterne i 2009 og 2010. 42 forfaldne bygninger er revet ned eller på vej til at blive det, og kommunens skrotmedarbejder Boe Pickering har yderligere 15 ejendomme på bedding. - Vi kommer op over 50 ejendomme, og der er mange flere at tage af, hvis ellers ordningen fortsatte, siger han. Han vurderer, at der er mindst et par hundrede kondemnable huse i kommunen, men da den statsstøttede skrotningsordning sluttede med udgangen af 2010 og nu kun fungerer på overførte midler fra i fjor, stopper arbejdet i løbet af i år. Stort set alle sager har handlet om ejendomme, hvor ejerne selv har henvendt sig, fordi huset var forfaldent, mens ingen har ønsket tilskud alene til oprydning på en grund. - Det er skattepligtigt, og så har det ingen interesse, forklarer Boe Pickering. Han skulle egentlig stoppe sit arbejde i kommunen 1. juli, men da der stadig er uforbrugte statspenge tilbage til nedrivninger, vil kultur- fritids- og landdistriktsudvalgte nu undersøge, om der kan findes midler til at han kan fortsætte året ud. - Eller i det mindste tre måneder, siger udvalgsformand Helle Bak Andreasen (V). - Det er jo lidt ærgerligt ikke at få brugt det tilskud vi har fået, og så må vi se om vi kan finde den del, vi selv skal betale, siger hun.